B--G0FK1 - 206 SILNIK DW8

DEMONTAŻ/MONTAŻ PASEK NAPĘDU OSPRZĘTU

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


[1] Przyrząd seem do pomiaru naprężenia paska seem c.tronic typ 105.5m .

2 - CHARAKTERYSTYKA : ROLKA NAPINAJĄCĄ

KLIMATYZACJA

Rolka stała .


(1) Śruba mocująca stałej rolki .

(2) Śruba naprężająca paska .

(3) Rolka stała .

WSZYSTKIE TYPY

Rolka stała .


(4) Zespół napinacza paska .

(5) Nakrętka do regulacji naprężenia paska .

(6) Śruba mocowania rolki naprężającej .

3 - DEMONTAŻ

Zdemontować przednie prawe koło .

Odsunąć przednią prawą osłonę przeciwbłotną .

Zdemontować przedni prawy ściąg belki silnika .

KLIMATYZACJA


Poluzować śruby (1) .

Dokręcać śrubę (2) aż do momentu, gdy rolka napinająca (3) osiągnie minimalne naprężenie .

WSZYSTKIE TYPY

KONIECZNIE : oznaczyć kierunek obrotu paska w przypadku jego ponownego użycia ; jeżeli pasek ma być powtórnie użyty, przed demontażem, należy zmierzyć jego naprężenie na odcinku (A) przy pomocy przyrządu [1]; po zamontowaniu wartość naprężenia musi być taka sama .


Poluzować :

Zdemontować pasek napędu osprzętu (7) .

4 - MONTAŻ

KONIECZNIE : sprawdzić, czy rolka obraca się swobodnie (brak luzu i zakleszczeń) .

KLIMATYZACJA

Dokręcić wstępnie śruby (1) na 0.1 danm .

WSZYSTKIE TYPY

KONIECZNIE : przy ponownym użyciu paska, zamontować go zgodnie z kierunkiem obrotu oznaczonym przy demontażu .

Zamontować pasek napędu osprzętu (7) .

5 - NAPRĘŻENIE PASKA

KONIECZNIE : w przypadku pasków ponownie użytych, ich naprężenie musi być identyczne z wartością zmierzoną przed demontażem .

KLIMATYZACJA


Założyć aparat [1] na odcinek paska (A) .

Napiąć pasek, poluzowując śrubę (2), o 114 ń 10 jednostek seem .

Dokręcić śruby (1) na 2,5 danm .


WSZYSTKIE TYPY

Założyć aparat [1] na odcinek paska (A) .

Napiąć pasek, dokręcając śrubę (5) do 114ń 10 jednostek seem .

Dokręcić śruby (6) na 9.5 danm .

Zdemontować przyrząd [1] .

Wykonać 3 obrotów wału korbowego w kierunku obrotów silnika .

Założyć aparat [1] na odcinek paska (A) .

Sprawdzić i dopasować naprężenie, aby otrzymać podane wartości .

Zdemontować przyrząd [1] .

Kontynuować operacje montażu w kolejności odwrotnej do czynności demontażowych .