B--P00K1 - 206 SILNIK TU

PROWADZENIE I NAPRĘŻENIE PASEK NAPĘDU OSPRZĘTU

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


[1] Przyrząd seem do pomiaru naprężenia paska typu S.0192 .

WSPOMAGANIE KIEROWNICY KLIMATYZACJA SILNIK TU


[2] Trzpień (-).0178 C (Dynamiczna rolka napinająca) .

WSZYSTKIE TYPY

2 - POPROWADZENIE PASKA OSPRZĘTU

BEZ CHŁODZENIA KONWENCJONALNY UKŁAD KIEROWNICZY SILNIK TU


Z alternatorem (Klasa 7) :

Z alternatorem (Począwszy od klasy 8) :

Naprężenie spowodowane położeniem alternatora .

KLIMATYZACJA SILNIK TU


Pasek wieloklinowy (6 klinów) .

Naprężenie spowodowane przez dynamiczną rolkę napinającą w przekładni kierowniczej (1) .


WSZYSTKIE TYPY

Pasek wieloklinowy (6 klinów) .

Naprężenie spowodowane przez dynamiczną rolkę napinającą w przekładni kierowniczej (1) .

WSPOMAGANIE KIEROWNICY KLIMATYZACJA SILNIK TU


Pasek wieloklinowy (6 klinów) .

Naprężenie spowodowane przez dynamiczną rolkę napinającą (2) .

WSZYSTKIE TYPY

3 - NAPRĘŻENIE PASKA

3 - 1 - NAPRĘŻENIE PRZEZ ALTERNATOR


Poluzować śruby (3) .

Umieścić urządzenie do mierzenia naprężenia paska [1] .

Kręcić śrubą (4) aż do otrzymania zalecanej wartości .

Dokręcić śruby (3) na 3.7 danm .

Zdemontować przyrząd [1] .

Wykonać 3 obrotów silnika .

Sprawdzić wartość napięcia - Dopasować wartości (w razie konieczności) .

Wartość naprężenia :

3 - 2 - NAPRĘŻENIE PRZEZ NAPINACZ PRZEKŁADNI KIEROWNICZEJ


Poluzować nakrętkę (5) .

Założyć przyrząd do pomiaru naprężenia paska [A] na jego odcinek (1) .

Kręcić śrubą (6) aby podnieść lub obniżyć rolkę napinającą i uzyskać zalecana wartość naprężenia .

Zamocować rolkę napinającą w tym położeniu .

Dokręcić nakrętkę (5) na 4.5 danm .

Zdemontować przyrząd [1] .

Wykonać 3 obrotów silnika .

Sprawdzić wartość napięcia - Dopasować wartości (w razie konieczności) .

Wartość naprężenia : 138 jednostek seem (103 jednostek seem przy ponownym użyciu) .

3 - 3 - NAPRĘŻENIE PRZEZ ROLKĘ DYNAMICZNĄ


Kręcić czworokątem w taki sposób (7) by ścisnąć sprężynę aż do momentu, gdy przyrząd [2] będzie mógł ją zablokować, przez umieszczenie go w otworze (8) .

Umieścić pasek zwracając uwagę na jego poprowadzenie .

Ścisnąć sprężynę by uwolnić trzpień .

Delikatnie poluzować napinacz .

UWAGA : podczas montażu paska, na samym końcu założyć go na rolkę napinającą .

KONIECZNIE : moment dokręcania śruby (9) : 5.7 danm .