B1BB1YK1 - 206 SILNIK DW10TD

CHARAKTERYSTYKA WAŁ KORBOWY


silnik DW10TD
wymiar (mm) nominalny naprawa
A
0
- 0,087
90 89,8
B
0
- 0,023
60 59,7
C
0
- 0,02
50 49,7
D
ń 0,15
26,55 26,55
E
ń 0,2
24,5 24,5
F
ń 0,02
26,2 26,5
G
+ 0,3
0
26,1 26,1
H
ń 0,35
26,05 26,05

silnik DW10ATED
wymiar (mm) nominalny naprawa
A
0
- 0,087
90 89,8
B
0
- 0,023
60 59,7
C
0
- 0,02
50 49,7
D
ń 0,15
27,55 27,55
E
ń 0,2
24,5 24,5
F
ń 0,02
26,63 26,93
G
+ 0,3
0
27 27
H
ń 0,35
27,3 27,3

Oszlifowanie powierzchni uszczelki na - 0,2 mm (montaż seryjny uszczelki) .

UWAGA : podczas operacji oszlifowania, wał korbowy powinien się obracać w kierunku przeciwnym do normalnego kierunku obrotu w silniku bądź też w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, patrząc od strony koła zamachowego .

UWAGA : po oszlifowaniu czopów korbowych oraz czopów osiowych należy bezwzględnie wykonać obróbkę tkaniną .

1 - PÓŁPANEWKI


Półpierścienie łożyska wału korbowego .

Górne półpanewki łożyska są rowkowane i nawiercone .

wymiar (mm) nominalny naprawa
I
ń 0,003
1,842 1,992
J
ń 0,003
1,842 1,992
K
ń 0,005
1,833 1,983

silnik DW10 TD
wymiar (mm) nominalny
L 1,83/1,88

silnik DW10 ATED
wymiar (mm) nominalny
L 2,28/2,33