B1BBMDK1 - 206 SILNIK TU3JP AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW AL4 OCZYSZCZANIE (L4) SILNIK TU5JP4 AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW AL4 OCZYSZCZANIE (L4)

PREZENTACJA PROAKTYWNA SKRZYNIA BIEGÓW AL4

1 - IDENTYFIKACJA


Skrzynia biegów rozpoznawana jest dzięki etykietce samoprzylepnej (A) lub grawerowaniu (B) :

1 - 1 - CHARAKTERYSTYKA

typ administracyjny silnika KFW NFU
cechy szczególne 175/65R14T 175/65R14H
oznakowanie elementu 20TP61 20TP49
typ skrzyni biegów AL4

1 - 2 - PÓŁOSIE

typ administracyjny silnika KFW NFU
cechy szczególne ogumienie 175/65R14T ogumienie 175/65R14H
typy skrzyń biegów proaktywna skrzynia biegów AL4 proaktywna skrzynia biegów AL4
oznakowanie elementu
lewa półoś
8LN57 8LN21
oznakowanie elementu
prawa półoś
8LN58 8LN22
uszczelka od strony koła RZ17.5 RZ17.5
uszczelka od strony mostu JB2A JB2A

2 - OPIS

Proaktywna skrzynia biegów dysponuje 4 przełożeniami biegu do przodu oraz jednym biegiem wstecznym ze sterowaniem z kalkulatora elektronicznego oraz urządzenia lock-up (blokada przekładni) na wszystkich przełożeniach 4 - 3 - 2 .

Dwa przełączniki umieszczone przy dźwigni zmiany biegów pozwalają kierowcy na wybranie jednego z trzech następujących programów jazdy :

Przełącznik uzupełniający umożliwia wymuszenie pierwszego biegu gdy dźwignia znajduje się w położeniu 2 .

3 - CECHY SZCZEGÓLNE

Skrzynia biegów jest szczelna i nie ma potrzeby wymiany oleju przy wymianie półosi .

Skrzynia biegów jest trwale smarowana, nie ma potrzeby wymiany końcówki ssącej podczas aktywności pojazdu .

UWAGA : do nowej skrzyni biegów używa się syntetycznego oleju (sprzedawanego przez dział części zamiennych) identycznego jak olej używany do skrzyni biegów 4HP20 (ESSO LT 71141) .

Napełnianie skrzyni biegów wykonuje się przez korek, umieszczony obok stycznika wielofunkcyjnego .

UWAGA : korek spustowy, umieszczony pod skrzynią biegów ma podwójną funkcję: opróżnianie i uzupełnianie poziomu oleju .

Podobnie jak w pojazdach wyposażonych w skrzynię biegów 4HP20, nie ma potrzeby dolewania oleju w przypadku holowania .

KONIECZNIE : kalkulatory silnika i skrzyni biegów wymieniają wzajemnie informacje; należy w związku z tym dokonać odczytu pamięci obydwu kalkulatorów po pojawieniu się błędu w jednym z systemów .

Przed każdym demontażem skrzyni biegów, należy zwrócić się o pomoc do platformy jakości .

3 - 1 - OPRÓŻNIENIE I UZUPEŁNIENIE POZIOMU OLEJU

Olej skrzyni biegów ESSO LT 71141 :

Napełnienie skrzyni biegów odbywa się poprzez korek, znajdujący się przy styczniku wielofunkcyjnym .

UWAGA : korek spustowy, znajdujący się pod skrzynią biegów jest dwufunkcyjny : opróżnienie i uzupełnienie poziomu oleju .


(3) Obudowa skrzyni biegów .

(4) Śruba uzupełniania poziomu .

(5) Korek spustowy .

4 - KOMPOZYCJA

4 - 1 - DźWIGNIA ZMIANY BIEGÓW


Sterowanie zmianą biegów umożliwia dźwignia wyboru poprzez linkę, umieszczoną w kabinie na głównej konsoli .

Dźwignia zmiany biegów jest prowadzona po schodkowej drabince. .

Możliwe położenie dźwigni wyboru P - R - N - D - 3 - 2 .

Jedynie pozycje P oraz N pozwalają na uruchomienie silnika .

4 - 2 - STYCZNIK WIELOFUNKCYJNY

Stycznik wielofunkcyjny pozwala zapewnić następujące funkcje :

UWAGA : wyświetlenie w zestawie wskaźników sterowane jest przez kalkulator skrzyni biegów w zależności od informacji ze stycznika wielofunkcyjnego .

Regulacja stycznika wielofunkcyjnego odbywa się na omomierzu: w położeniu N, powinno wyjść 0 omów między dwiema wtyczkami wychodzącymi ze stycznika (kierunek obrotu stycznika jest bez znaczenia) .

UWAGA : do tej regulacji nie należy używać lampek kontrolnych (istnieje ryzyko uszkodzenia kalkulatora) .

5 - OPERACJE SERWISOWE SKRZYNI BIEGÓW

5 - 1 - TELETRANSMISJA

Operację tę wykonuje się wnastępujących przypadkach :

Teleładowanie poprzedza następujące czynności :

KONIECZNIE : każdemu uaktualnieniu kalkulatora automatycznej skrzyni biegów powinna towarzyszyć aktualizacja kalkutatora silnika .

Aby wykonać teleładowanie : Przestrzegać procedury przyrządu diagnostycznego .

5 - 2 - "UCZENIE" PEDAŁU PRZYSPIESZENIA

Operację tę wykonuje się wnastępujących przypadkach :

Aby wykonać "uczenie" pedału : Przestrzegać procedury przyrządu diagnostycznego .

5 - 3 - TELEKODOWANIE

Operację tę wykonuje się wnastępujących przypadkach :

Nowy kalkulator lub nowo naładowany jest zawsze skonfigurowany z dwiema następującymi opcjami :

Operacja telekodowania kalkulatora polega na blokadzie diagnostyki opcji, które nie znajdują się na wyposażeniu pojazdu : Przestrzegać procedury przyrządu diagnostycznego .

5 - 4 - TRYB AWARYJNY

W przypadku nieprawidłowego działania skrzyni biegów, możliwe są dwie procedury w zależności od tego jak poważna jest usterka .

Skrzynia biegów w trybie awaryjnym z programem wymiany (wartości domyślne są przyjęte zastępczo) :

UWAGA : w programie bezpieczeństwa, wyczuwa się szarpnięcie P/N, N/R i N/D .

5 - 5 - KONTROLA PRZY POMOCY PRZYRZĄDU DIAGNOSTYCZNEGO

Odczytać kody błędów (Silnik - Automatyczna skrzynia biegów) .

Brak kodów błędów :

Obecność kodów błędów :

5 - 6 - WYMIANA KALKULATORA

KONIECZNIE : wymiana kalkulatora w okresie objętym gwarancją powinna stanowić przedmiot wcześniejszej umowy .