B1BG0TK1 - 206 SILNIK DW8

DEMONTAŻ/MONTAŻ ZESPÓŁ NAPĘDOWY

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


[1] Wieszak silnika, Symbol handlowy (-).0102-D .

[2] Haki do podnoszenia, Symbol handlowy (-).0102-J .

[3] Blokada koła zamachowego silnika, Symbol handlowy (-).0188-F .

[4] Widełki do demontażu łączników sterowania skrzyni biegów, Symbol handlowy (-).0102-G1 , (-).0102-G2 .

[5] Korki do montażu uszczelniaczy półosi na wylocie mostu, Symbol handlowy - (-).0317-T , 0317-U .

[6] Zatrzask pokrywy silnika, Symbol handlowy (-).0347-C .

2 - DEMONTAŻ

Zespół napędowy demontuje się od góry pojazdu .


Ustawić pokrywę silnika w położeniu pionowym Przy pomocy przyrządu [6] .

Zdemontować :

Rozłączyć i odsunąć :


Rozłączyć :


Rozłączyć i odsunąć :

Zdemontować przewód (13) .

Zdemontować przednie koła .

Spuścić płyn z :

Zdemontować :


Rozłączyć złącze (14), Wzmocnienie przedniego lewego błotnika .

WSPOMAGANIE KIEROWNICY


Wyjąć z zacisków i odsunąć przewody układu wspomagania kierownicy dochodzące do silnika (15) .

WSZYSTKIE TYPY

Zdemontować płytkę zamykającą (16) .


Założyć przyrząd [3] .

Odłączyć przednią rurę układu wydechowego (Od strony kolektorów) .


Zdemontować łącznik reakcyjny (17) .

KLIMATYZACJA


Nie otwierając obwodu płynu chłodzącego, odsunąć sprężarkę chłodzenia (18) .

UWAGA : uważać aby nie zginać przewodów czynnika chłodniczego (ryzyko zniszczenia) .

WSZYSTKIE TYPY

Zdemontować : Pas przedni .

WSPOMAGANIE KIEROWNICY

Odsunąć pompę układu wspomagania kierownicy nie otwierając obiegu .

WSZYSTKIE TYPY

Rozłączyć i odsunąć :


Odsunąć zbiornik odgazowania (19), wyposażony w złącza .

Odsunąć :

Odsunąć : Linka sprzęgła .

KIEROWNICA Z PRAWEJ STRONY


Odsunąć siłownik sprzęgła (20) nie otwierając obiegu .

WSZYSTKIE TYPY

Rozłączyć łączniki sterowania skrzyni biegów (Przy pomocy przyrządu [4]) .

KLIMATYZACJA

Osłonić trzon skraplacza przy pomocy sztywnego kartonu .

WSZYSTKIE TYPY

Zdemontować :


Założyć wieszak silnika [1] z hakami [2] na dŒwignie naciągowe oplotu (21) i (22), a następnie naprężyć go .

Zdemontować :

Rozłączyć, wyjąć z zacisków i odsunąć wiązki, przewody i przewody dochodzące do skrzyni biegów lub do silnika .


Zachować rozpórkę (30) .

3 - MONTAŻ

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .

Regularnie wymieniać :

KONIECZNIE : posmarować obszar między krawędziami uszczelniaczy na wylocie mostu .

Umieścić rozpórkę (30) na osi zawieszenia skrzyni biegów, a następnie powlec ją smarem PCAS SPAGRAH .

KLIMATYZACJA


Zamontować sprężarkę przestrzegając kolejności nakładania poszczególnych części .

UWAGA : nakrętka samokontrolująca (31) mocuje sprężarkę w tylnej górnej części .

Dokręcić w pierwszej kolejności śruby od strony koła pasowego wału korbowego na 4.2 danm, a następnie śruby od strony filtra oleju na 3.9 danm .

WSZYSTKIE TYPY

4 - MOMENTY DOKRĘCANIA


(23) Mocowanie prawego wspornika silnika : 4.5 danm .

(24) Mocowanie prawego wspornika silnika na poduszce elastycznej : 4.5 danm .

(32) Mocowanie poduszki elastycznej : 4 danm .


(26) Mocowanie wspornika skrzyni biegów na lewej poduszce elastycznej : 6.5 danm .

(33) Oś : 5 danm .

(27) Mocowanie poduszki elastycznej na wsporniku : 6 danm .

(34) Mocowanie wspornika poduszki elastycznej do nadwozia : 2.7 danm .


(35) Mocowanie łącznika reakcyjnego : 5 danm .

(36) Mocowanie łącznika na reakcyjnej poduszce elastycznej : 3.5 danm .

(37) Mocowanie reakcyjnej poduszki elastycznej : 4.5 danm .

5 - MONTAŻ (CIĄG DALSZY)

Przestrzegać skrupulatnie mocowania i prowadzenie poszczególnych wiązek i przewodów .

Uzupełnić poziom oleju skrzyni biegów .

NAPEŁNIĆ I ODPOWIETRZYĆ OBIEG CHŁODZENIA .

Wykonać inicjację poszczególnych kalkulatorów .