B1BG0YK1 - 206 SILNIK DW10TD

PONOWNY MONTAŻ SILNIK (BLOK SILNIKA)

1 - PONOWNY MONTAŻ

Umieścić blok silnika na wsporniku .

Wyczyścić dokładnie wszystkie powierzchnie uszczelki środkiem do usuwania osadów .

Wyczyścić gwinty wewnętrzne i zewnętrzne .

Nie używać narzędzi ściernych lub ostrych .

Powierzchnie uszczelki nie powinny mieć śladów uderzeń i zarysowań .


Zamontować :


Zamontować dyszę wtryskową dna tłoka (4), Dokręcić śruby na 1 danm .

Umieścić pół-panewki łożysk żłobkowanych (5) od strony bloku silnika .


Naoliwić łożyska wału korbowego .

Zamontować :

UWAGA : GRUBOŚĆ PÓŁPIERŚCIENI ŁOŻYSKA OPOROWEGO .


NAŁOŻYĆ PASTĘ USZCZELNIAJĄCĄ (E10) W KĄTACH I NA KOŃCACH (A) ŁOŻYSKA NR 1 .


ZAŁOŻYĆ PRZYRZĄD [6] NA POKRYWĘ ŁOŻYSKA NR 1 :


Zamontować boczne uszczelki (11) w przewężeniu pokrywy łożyska, z minimalnym przekroczeniem w (B) .

Naoliwić obydwie strony cienkiej folii metalowej (12) .

UMIEŚCIĆ CIENKĄ FOLIĘ METALOWĄ (12) NA PRZYRZĄDZIE [6] POWYŻEJ WYSTĘPU (13) POKRYWY ŁOŻYSKA .

Boczne uszczelki (11) powinny mieć minimalne przekroczenie około 1.5 mm (Maksymalnie = 4 mm) .


Wcisnąć do bloku silnika zespół pokrywa/uszczelka boczna, pochylając go .

Umieścić łożysko na pierścieniach centrujących .


Dokręcić 2 śrub (14) .

ZDEMONTOWAĆ PRZYRZĄD [6] Z BOKU .

KONIECZNIE : dostarczane nowe boczne uszczelki mają określoną długość i nie należy ich przecinać, jeżeli przekroczenie jest zbyt duże, powtórzyć operację montażu .


Zamontować :

KONIECZNIE : OZNACZENIE I USTALENIE WYMIARU PÓŁPANEWEK ŁOŻYSK .

Dokręcić :


ZAMONTOWAĆ KOMPARATOR [7] UŻYWAJĄC PRZYRZĄDÓW [8] - [9] .

Luz powinien zawierać się pomiędzy 0.07 a 0.32 mm .

Wyregulować luz za pośrednictwem grubości półpierścieni bocznego łożyska .


ZAMONTOWAĆ NOWĄ USZCZELKĘ KOŁNIERZOWĄ (16) NA PRZYRZĄDZIE [1C + 1D] .

Zamontować uszczelkę uderzając młotkiem aż do oporu .

Zdemontować przyrząd wykonując obrót .

KONIECZNIE : zewnętrzna powierzchnia uszczelniacza nie powinna posiadać śladów oleju .


Położenie korbowodów .

Sprawdzić czy zamontowana jest nowa półpanewka na kopułce korbowodu .

OZNACZENIE I USTALENIE WYMIARU PÓŁPANEWEK ŁOŻYSK .

KONIECZNIE : pamiętać o dopasowaniu tłok/oś .

Połączyć drążki i tłoki umieszczając nacięcia (17) od strony przeciwnej do odcisków (18) tłoków .

Zamontować :

Upewnić się czy drążek swobodnie obraca się na swojej osi .

Zamontować pierścienie przy pomocy szczypiec do pierścieni .

KONIECZNIE : skierować oznaczenia top pierścieni w górę .

Obrócić pierścienie o 120 w stosunku do nacięcia pierścienia zgarniającego .


KONIECZNIE : ustawić odciski (18) z przeciwnej strony do mocowania (19) filtra oleju .

Naoliwić pierścienie i końcówki .

Wprowadzić zestaw korbowodu/tłoka do odpowiedniego cylindra, używając opaski do pierścieni .


Zamontować pokrywę korbowodu wyposażoną w nową naoliwioną półpanewkę .

KONIECZNIE : ustawić na przeciwko siebie rowek (20) pół-panewki pokrywy i rowek (17) półpanewki korbowodu .


KONIECZNIE : montować systematycznie nowe nakrętki pokryw korbowodów .

Wyczyścić : Śruby, Nakrętki .

POWLEC NAKRĘTKI KORBOWODÓW (GWINT I POWIERZCHNIA STYKU) PREPARATEM G10 .

Dokręcanie odbywa się w dwóch etapach .

Etap 1 :

Etap 2 :


(X) = 10 mm .

Oczyścić powierzchnie kontrolne .

ZAMONTOWAĆ CZUJNIK ZEGAROWY [7] NA WSPORNIKU [15] .

Obrócić wał korbowy .

Naprowadzić występ pomiarowy czujnika zegarowego na jeden z punktów kontrolnych (Punkt kontrolny C) .

Kręcić dalej wałem korbowym aż do doprowadzenia tłoka do górnego martwego punktu ; Odczytać i zanotować wartość .

Cofnąć o 1/4 obrotu .

Doprowadzić tłok do górnego martwego punktu uważając, aby go nie przekroczyć .

Wyzerować czujnik zegarowy .

PRZENIEŚĆ ZESTAW CZUJNIK ZEGAROWY/ WSPORNIKI [7] I [15] NA PŁASZCZYZNĘ BLOKU SILNIKA .

Odczytać i zanotować wartość .

Naprowadzić występ pomiarowy czujnika zegarowego na jeden z punktów kontrolnych (Punkt kontrolny D) .

Wyzerować czujnik zegarowy .

Odczytać i zanotować wartość .

Wyciągnąć średnią z 2 odnotowanych wartości .

Postępować w ten sam sposób w przypadku pozostałych trzech cylindrów .

UWAGA : maksymalny odstęp między 2 tłokami : = 0.07 mm .

UWAGA : najwyższa średnia wartość decyduje o wyborze grubości uszczelki .


Zamontować :

Dokręcić śruby na 1.6 danm .

Zamontować :

DOKRĘCIĆ ŚRUBĘ : 0.9 danm + E3 .


POWLEC PŁYTKĘ (26) PASTĄ USZCZELNIAJĄCĄ E10 .

Zamontować :

ZAMONTOWAĆ NOWĄ USZCZELKĘ KOŁNIERZOWĄ (27) NA PRZYRZĄDZIE [1B] + [1C] .

ZAMONTOWAĆ NOWY USZCZELNIACZ PÓŁOSI PRZY POMOCY PRZYRZĄDU [1B] + [1C] + Śruba (28) .

Zdemontować przyrząd wykonując obrót .

KONIECZNIE : zewnętrzna powierzchnia uszczelniacza półosi nie może posiadać śladów oleju .

Zamontować pompę płynu chłodzącego (29) z nową uszczelką .

Dokręcić śruby na 1.5 danm .


1 - 1 - ALUMINIOWA MISKA OLEJOWA

UWAGA : w przypadku silników, wyposażonych w aluminiową miskę olejową, upewnić się, czy kołki centrujące znajdują się na swoim miejscu .

NAŁOŻYĆ WARSTWĘ PASTY USZCZELNIAJĄCEJ (E10) NA POWIERZCHNIĘ USZCZELKI MISKI OLEJOWEJ .

KONIECZNIE : aby zapewnić odpowiednią szczelność, należy dokładnie pokryć nagwintowane otwory podczas nakładania pasma .


Zamontować miskę olejową, Moment dokręcania : 1.6 danm .

DOKRĘCIĆ OBA TRZPIENIE GWINTOWANE PRZYRZĄDU [1K] W WALE KORBOWYM .

Sprawdzić obecność kołka ustalającego .

Zamontować koło zamachowe silnika (32) .

ZA POMOCĄ CENTROWNIKÓW I ROLEK PRZYRZĄDU PRZYTRZYMAĆ NA SWOIM MIEJSCU KOŁO ZAMACHOWE SILNIKA (32) .

ZAŁOŻYĆ BLOKADĘ KOŁA ZAMACHOWEGO SILNIKA [1I] .

WYCZYŚCIĆ I POSMAROWAĆ (E3) ŚRUBY .

Pierwszy montaż : Pojedyncze koło zamachowe silnika .

WYCZYŚCIĆ I POSMAROWAĆ (E3) ŚRUBY .

Moment dokręcania : 4.75 danm .

Drugi montaż : Podwójne koło zamachowe silnika .

KONIECZNIE : po każdej naprawie: podczas demontażu podwójnego koła zamachowego silnika względem wału korbowego, systematycznie wymieniać śruby podwójnego koła zamachowego .

Zamontować śruby wstępnie posmarowane .

Moment dokręcania : 4.8 danm .