B1BG11K1 - 206 SILNIK DW10TD

DEMONTAŻ/MONTAŻ ZESPÓŁ NAPĘDOWY

1 - PRZYRZĄDY SPECJALNE


[1] Odciążacz obciążenia Typ NAUDER .


[2] Korki do montażu uszczelniaczy półosi na wylocie mostu (-).0317-T/(-).0317-U .

[3] Blokada koła zamachowego silnika (-).0188-F .


[4] Przyrząd do wypinania przegubów (-).0317-AC .


[5] Ściągacz koła pasowego (-).0188-P .


[6] Zestaw zatyczek (-).0188-T .


[7] Tuleja do demontażu osi skrzyni biegów (-).0317-AB .

2 - DEMONTAŻ

Odłączyć akumulator .

ZAŁOŻYĆ TRZPIENIE PODTRZYMUJĄCE SPRĘŻYN ZAWIESZENIA .

Zespół napędowy demontuje się od góry pojazdu .

Zdemontować osłony pod zespołem napędowym .

Spuścić płyn z :

Zdemontować :


KONIECZNIE : zdemontować układ wydechowy, aby uniknąć zniszczenia przewodu elastycznego; nie jest on odporny na naprężenia powstałe w wyniku skręcania, rozciągania i zginania, spowodowane przez demontaż jednego ze wsporników zespołu napędowego .

KLIMATYZACJA

ZdemontowaćRolka mimośrodowa paska napędu osprzętu .

WSZYSTKIE TYPY

Nie rozłączając przewodów, odsunąć i zamocować sprężarkę klimatyzacji .

Wyjąć z zacisków przewód układu wspomagania kierownicy (2) .

Zdemontować :

Zablokować koło zamachowe silnika przy pomocy blokady [3] .

Zdemontować :

Zdemontować : Łącznik reakcyjny (3) .


Zdemontować : Stylizowaną osłonę (4) .

Odsunąć : Zespół (5) .

Odłączyć i odsunąć wiązki i linki dochodzące do zespołu (5) .

Zdemontować akumulator .

Rozłączyć, wyjąć z zacisków i odsunąć wiązki dochodzące do akumulatora .

Zdemontować :

Zabezpieczyć skraplacz sztywnym kartonem .

Oznaczyć rozmieszczenie przewodów (8) na elektrozaworach (9) .

Zdemontować : Wspornik elektrozaworów .

Odsunąć Przewód podciśnieniowy (10) wspomagania hamowania .

Odsunąć :

Zablokować otwory przy pomocy przyrządu [6] .


Odsunąć wiązkę (13) .

Zdemontować :

Odłączyć, wyjąć z zacisków i odsunąć wiązki od skrzynki bezpieczników .

Odsunąć Sterowanie sprzęgła .


Odsunąć :

Rozłączyć łączniki sterowania skrzyni biegów (Przy pomocy przyrządu [4]) .

UWAGA : należy popchnąć przyrządy, aby wypiąć przegub a nie robić dźwigni, gdyż może to spowodować skręcenie łaczników .


Nie rozłączając przewodów, odsunąć i zamocować pompę układu wspomagania kierownicy .

Zdemontować alternator (19) .


Zdemontować zespół (20) .

Wyjąć z zacisków przewody klimatyzacji (Przednia prawa podłużnica) .

KLIMATYZACJA

Odsunąć zbiornik buforowy (21) nie odłączając przewodów .


WSZYSTKIE TYPY

Zdemontować zespół (22) .


Założyć przyrząd [1] .

Zdemontować :


Zdemontować :


Zdemontować zespół napędowy od góry pojazdu .

3 - MONTAŻ

Regularnie wymieniać :

Wymienić uszczelniacze półosi na wylocie mostu przy pomocy korków [2], po uprzednim nasmarowaniu obszaru między krawędziami .

Zamontować zespół napędowy .


Zamontować prawy wspornik silnika (25) .

Dokręcić :

Zamontować :


Zamontować :

UWAGA : ustawić osiowo zespół napędowy przed dokręceniem śrub mocujących poduszki elastycznej .

Dokręcić :

Zamontować :


Zamontować alternator (19) .

Dokręcić w pierwszej kolejności śruby od strony koła pasowego wału korbowego na 4,1 danm, a następnie śruby od strony filtra oleju na 3,9 danm .


Zamontować łącznik reakcyjny (3) .

Dokręcić :

KLIMATYZACJA


Sprawdzić obecność dwóch rozpórek (41) .

UWAGA : nakrętka samokontrolująca (42) mocuje sprężarkę w tylnej górnej części .

Zamontować sprężarkę przestrzegając kolejności nakładania poszczególnych części .

Dokręcić w pierwszej kolejności śruby od strony koła pasowego wału korbowego na 4.2 danm, a następnie śruby od strony filtra oleju na 4.1 danm .

Podłączyć złącze .

WSZYSTKIE TYPY

Zamontować półosie .

Dokręcić nakrętki półosi na 32.5 danm .

Zamontować : Koło pasowe napędu osprzętu .

Oczyścić gwint wewnętrzny śruby koła pasowego w korbowodzie przy pomocy gwintownika M16 X 150 .

Wyczyścić szczotką otwory na śruby .

Dokręcić śrubę na 4 danm + .

Uzupełnić dokręcenie obrotem o 51 (Przy pomocy przyrządu typu FACOM D360) .

Sprawdzić dokręcenie : 19.5 danm .


Zamontować pompę zachowując kolejność nakładania części .

Dokręcić (W kolejności) :

Kontynuować operacje montażu w kolejności odwrotnej do czynności demontażowych .

Napełnić :

Dokręcić śruby kół na 8.5 danm .

Napełnić i odpowietrzyć obieg chłodzenia .

Wykonać inicjację poszczególnych kalkulatorów .