B1BS00K1 - 206 SILNIK DW10TD

DEMONTAŻ - DEMONTAŻ SILNIK

1 - DEMONTAŻ - DEMONTAŻ

Wyjąć z zacisków wiązkę silnika, a następnie odłączyć ją od poszczególnych czujników .

Zdemontować :


Zdemontować :


Odłączyć złącza (4) .

Zdemontować :

Zamocować silnik na wsporniku .

Zdemontować : Kolektor wylotowy płynu chłodzącego (10) .


Umieścić zbiornik spustowy pod silnikiem .

Odkręcić śrubę odpowietrzającą (11) .

KONIECZNIE : PODCZAS NAPRAW I OPERACJI SERWISOWYCH W OBIEGU OLEJU NAPĘDOWEGO, PRZESTRZEGAĆ ZALECEŃ DOTYCZĄCYCH ZACHOWANIA CZYSTOŚCI .

Odsunąć przewody (12) .

KONIECZNIE : ZABLOKOWAĆ OTWORY PRZY POMOCY PRZYRZĄDU [1U] .

Zdemontować :


Zdemontować :


ZABLOKOWAĆ KOŁO ZAMACHOWE SILNIKA PRZY POMOCY BLOKADY [1I] .

Zdemontować :

ZDEMONTOWAĆ BLOKADĘ [1I] .

Zdemontować rozrusznik .

1 - 1 - PIERWSZY MONTAŻ : Z POJEDYNCZYM KOŁEM ZAMACHOWYM SILNIKA


ZABLOKOWAĆ KOŁO ZAMACHOWE SILNIKA PRZY POMOCY TRZPIENIA [1G] .

1 - 2 - DRUGI MONTAŻ : Z PODWÓJNYM KOŁEM ZAMACHOWYM SILNIKA


zablokować koło zamachowe silnika przy pomocy trzpienia [1y] .

Zablokować :

Poluzować śrubę (24) .

Zdemontować pasek rozrządu .

Poluzować śruby (25) .

Zdemontować :

Zablokować koło pasowe (31) PRZY POMOCY PRZYRZĄDU [1W] .

Poluzować nakrętkę (30) .

Zdemontować koło pasowe napędu pompy wysokiego ciśnienia (31) (PRZY POMOCY PRZYRZĄDU [1T]) .


KONIECZNIE : PRZED POLUZOWANIEM WYCZYŚCIĆ PRZEWODY PALIWOWE .

KONIECZNIE : zastosować drugi klucz kontrujący na (A) .

Zdemontować :

Odłączyć złącza (34), (35) .

Odsunąć : Przewody (36) oraz (37) .

ZABLOKOWAĆ OTWORY PRZY POMOCY PRZYRZĄDU [1U] .

Zdemontować mocowania (38) .

Zdemontować pompę wysokiego ciśnienia paliwa .

UWAGA : jeżeli zachodzi konieczność : powierzyć przedstawicielowi kontrolę pompy wtryskowej wysokiego ciśnienia .

Zdemontować :

KONIECZNIE : PODCZAS NAPRAW I OPERACJI SERWISOWYCH W OBIEGU OLEJU NAPĘDOWEGO, PRZESTRZEGAĆ ZALECEŃ DOTYCZĄCYCH ZACHOWANIA CZYSTOŚCI .

UWAGA : jakakolwiek interwencja w przewody wysokiego ciśnienia powoduje konieczność ich systematycznej wymiany .


Zastosować drugi klucz kontrujący na (b) .

Poluzować złącza .


Zastosować drugi klucz kontrujący na (c) .

Poluzować złącze na kolektorze wtrysku bezpośredniego wysokiego ciśnienia paliwa .

Zdemontować : 4 przewody wysokiego ciśnienia .

KONIECZNIE : zatkać otwory, PRZY POMOCY PRZYRZĄDU [1U] .


Zdemontować :

Zatkać otwory, PRZY POMOCY PRZYRZĄDU [1U] .

Zdemontować :


KONIECZNIE : nie naprawiać nakrętki (d) .

Zdemontować :

UWAGA : w przypadku niemożności zdemontowania wtryskiwacza, odkręcić śrubę dwustronną, używając zakontrowanych nakrętek, a następnie przy pomocy płaskiego klucza, kręcić wtryskiwaczem w (54) .

KONIECZNIE : zatkać komory wtryskiwaczy, zatkać otwory (PRZY POMOCY PRZYRZĄDU [1U]) .


Zdemontować :


TRZPIEŃ(NIE) [1P] ZAŁOŻONE .

ZA POMOCĄ PRZYRZĄDU [4] POLUZOWAĆ ŚRUBY GŁOWICY W PODANEJ KOLEJNOŚCI .

Zdemontować śruby głowicy .

ZLUZOWAĆ I ZDEMONTOWAĆ GŁOWICĘ PRZY POMOCY DźWIGNI [1N] .

Zdemontować głowicę wraz z uszczelką .

Wyczyścić gwinty wewnętrzne i zewnętrzne .

ZDEMONTOWAĆ PRZYRZĄD [1G] LUB [1Y] .


ZAŁOŻYĆ BLOKADĘ KOŁA ZAMACHOWEGO SILNIKA [1I] .

Zdemontować :

UWAGA : uważać by nie zdeformować powierzchni uszczelki .

Zdemontować :


Zdemontować :


KONIECZNIE : oznaczyć rozmieszczenie pokryw korbowodów oraz łożysk .

Zdemontować :

Zachować podkładki regulacji luzu wzdłużnego na łożysku (nr 2) .


KONIECZNIE : oznaczyć rozmieszczenie półpanewek łożysk .

Zdemontować :


Zdemontować :

Zamontować :


Zdemontować :

UWAGA : osie są dopasowane parami do tłoków, nie mylić części .


Zdemontować dysze dna tłoków (71) .


Zdemontować :