B1BT06K1 - 206 SILNIK DW10TD

DEMONTAŻ/MONTAŻ ZESPÓŁ FILTRA OLEJU NAPĘDOWEGO

1 - ZABEZPIECZENIE

KONIECZNIE : przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i czystości .


Umieścić osłonę na następujących elementach :

2 - DEMONTAŻ

Odłączyć akumulator .

Zdemontować :


Umieścić zbiornik spustowy pod silnikiem .

Odkręcić śrubę odpowietrzającą (1) .

Wyczyścić złącza na zespole filtra paliwa w (A) : PRZY POMOCY PRZYRZĄDÓW [2] - [3] - [4] .


Odłączyć przewody (2) - (3) .

Odczekać do całkowitego wypłynięcia oleju napędowego .

Po odłączeniu przewodów zatkać otwory : PRZY POMOCY PRZYRZĄDÓW [6] .

Zatkać przewody zespołu filtra paliwa w (B) : PRZY POMOCY PRZYRZĄDÓW [1] .


Zamontować tuleję o długości 22 mm : W (C) .

Naciskając na pokrywę (4) obrócić o ćwierć obrotu .


Zdemontować :

3 - WYCZYSZCZENIE POJEMNIKA WKŁADU FILTRA

KONIECZNIE : nie należy czyścić pojemnika wkładu filtra przy pomocy szmatki; nie używać sprężonego powietrza .

Odczekać do wypłynięcia paliwa znajdującego się w pojemniku wkładu filtra (8) .

Odłączyć przewody pod pojemnikiem wkładu filtra .

KONIECZNIE : po odłączeniu przewodów zatkać otwory : PRZY POMOCY PRZYRZĄDÓW [1] - [6] .

Wypiąć i unieść pojemnik wkładu filtra .

WLAĆ ŚRODEK [13] DO ZBIORNIKA [4] .

Wyczyścić i osuszyć pojemnik wkładu filtra : PRZY POMOCY PRZYRZĄDU [3] .

Osuszyć filtr paliwa .

Wysuszyć i wytrzeć pojemnik wkładu filtra przy pomocy osuszacza o wysokiej klasie dokładności, dostępnego w częściach zamiennych .

Zamontować pojemnik wkładu filtra (8) .

4 - MONTAŻ


KONIECZNIE : wyjąć nowy wkład filtra z pokrowca (tuż przed montażem) .

Zamontować :


UWAGA : ustawić pokrywę (4) i przewody (B) prostopadle do silnika (oznaczenie (D) znajdujące się od strony filtra powietrza) .

Zamontować tuleję o długości 22 mm : W (C) .

Naciskając na pokrywę (4) obrócić o ćwierć obrotu .

Zdemontować :

Podłączyć przewód (2) .

Podłączyć akumulator .

ODPOWIETRZYĆ OBIEG ZASILANIA PALIWA .

Zamontować :