B1BT07K1 - 206 SILNIK DW10TD

DEMONTAŻ/MONTAŻ REGULATOR WYSOKIEGO CIŚNIENIA PALIWA NA POMPIE WYSOKIEGO CIŚNIENIA PALIWA

1 - ZABEZPIECZENIE

KONIECZNIE : przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i czystości .


Umieścić osłonę na następujących elementach :

2 - DEMONTAŻ

Zdemontować stylizowaną osłonę silnika .

Odłączyć akumulator .


Odłączyć, zatkać i odsunąć przewód (przewody) : PRZY POMOCY PRZYRZĄDÓW [1] - [6] .

Unieść i odsunąć filtr oleju napędowego (6) .

Wypiąć i odsunąć dolne przewody elastyczne (2) - (3) .

Zdemontować wspornik filtra oleju napędowego (1) .


Rozłączyć złącze (9) .

KONIECZNIE : wyczyścić i odkurzyć zanieczyszczenia wokół regulatora ciśnienia (8) : PRZY POMOCY PRZYRZĄDÓW [2] - [3] - [4] - [11] - [12] .

KONIECZNIE : do demontażu regulatora ciśnienia nie używać żadnego narzędzia (np. śrubokręta) .

Zdemontować 2 śrub (7) .

Zdemontować ręcznie regulator ciśnienia (8), wykonując półobroty w prawo i w lewo i ciągnąc jednocześnie .


KONIECZNIE : ZAMONTOWAĆ DŁAWICĘ [1] .

3 - MONTAŻ

ZDEMONTOWAĆ DŁAWICĘ [1] .

KONIECZNIE : sprawdzić przy pomocy lusterka, czy w gnieŒdzie regulatora ciśnienia nie ma zanieczyszczeń, wyczyścić i odkurzyć w razie konieczności .

KONIECZNIE : wyposażyć regulator ciśnienia w pierścień i nowe uszczelki; nasmarować pierścień i uszczelki wazeliną (lub podobnym preparatem) .


UMIEŚCIĆ REGULATOR CIŚNIENIA PALIWA NA PRZYRZĄDZIE DO MONTAŻU [5]; DOKRĘCIĆ (A) ŚRUB PRZYRZĄDU [5] DO OSTATNIEGO GWINTU .

WSUNĄĆ TEFLONOWĄ TARCZĘ (B) MIĘDZY REGULATOR CIŚNIENIA PALIWA I PRZYRZĄD [5] .

Dokręcić środkową śrubę (C) w taki sposób, aby przytrzymać regulator ciśnienia na wejściu (brzegu) gniazda, nie uszkadzając uszczelki pompy wysokiego ciśnienia .

POPCHNĄĆ REGULATOR CIŚNIENIA DO ZETKNIĘCIA Z KORPUSEM POMPY WYSOKIEGO CIŚNIENIA PRZY POMOCY ŚRUBY ŚRODKOWEJ (C) PRZYRZĄDU [5] .

ZDEMONTOWAĆ PRZYRZĄD [5] .

Zamontować śruby (7) .

Dokręcić wstępnie śruby (7) na 0.25 ± 0.02 danm : PRZYRZĄDY [7] - [8] - [9] - [10] .

Dokręcić śruby (7) na 0.9 ± 0.1 danm : PRZYRZĄDY [7] - [8] - [9] - [10] .

Podłączyć złącze (9) .

Zamontować wspornik filtra oleju napędowego (1) .

Zamontować :

Podłączyć przewody (4) - (5) .

Podłączyć akumulator .

Wyłączyć i włączyć zapłon : 3 razy .

Uruchomić silnik .

Zwiększyć obroty silnika aż do 4000 obr/min .

Sprawdzić, czy nie ma wycieku(ów) i kodów błędów .

Wykonać test drogowy : 30 km minimum .

Podczas próby drogowej wielokrotnie włączyć i wyłączyć zapłon oraz przyspieszać przy pełnym obciążeniu .

Zamontować osłonę stylizowaną .