B1BT08K1 - 206 SILNIK DW8

MODYFIKACJA SILNIK DW8

Demontaż/montaż tych nowych elementów nie przedstawia specjalnych trudności .

Działanie systemu uszczelnienia pokrywy głowicy zostało zmienione i powinno być realizowane bardzo starannie .

1 - NAPĘD OSPRZĘTU


Koło pasowe osprzętu (1) wykonane jest z wytłoczonej blachy i posiada zabudowany tłumik drgań .

To koło pasowe charakteryzuje się odmiennym kształtem zewnętrznej korony .

Zamienność nowych i starych części jest całkowita .

2 - USZCZELNIENIE ŁOŻYSKA NR 1

Wygląd uszczelki nie zmienia się, jedynie tworzywo jest inne .

Zamienność nowych i starych części jest całkowita .

3 - GŁOWICA

3 - 1 - USZCZELKA PODŁGOWICOWA

Dodanie uszczelki głowicy, aby dostosować się do zakresu przekroczenia tłoków .

KONIECZNIE : wybrać uszczelkę głowicy w zależności od przekroczenia tłoków .


(A) Oznakowanie silnika .

(B) Oznakowanie grubości .

silnik DW8
przekroczenie tłoków (*) grubość zgniecionej uszczelki liczba otworów w A liczba otworów w B
0.51 do 0.55 mm 1.26 ± 0.04 mm 2 1
0.55 do 0.59 mm 1.30 ± 0.04 mm 2 2
0.59 do 0.63 mm 1.34 ± 0.04 mm 2 3
0.63 do 0.67 mm 1.38 ± 0.04 mm 2 4
0.67 do 0.71 mm 1.42 ± 0.04 mm 2 5
0.71 do 0.79 mm 1.46 ± 0.04 mm 2 3
(*) : przyjąć za punkt odniesienie najwyższy tłok

3 - 2 - USZCZELNIENIE POKRYWY GŁOWICY


W skład zespołu głowicy wchodzi 3 elementów :

Szczelność tych 3 elementów zapewnia pasta uszczelniająca typu E7 .

Pokrywy głowic (2) i (3) nie posiadają już wytłoczonego miejsca na wstępnie uformowaną uszczelkę .

4 - DEMONTAŻ

SILNIK DW8

ZDEMONTOWAĆ ZESPÓŁ GŁOWICY .

UWAGA : użycie pasty uszczelniającej może utrudnić rozdzielenie elementów .

UWAGA : oczyścić powierzchnie uszczelki zatwierdzonym środkiem do usuwania osadów ; nie używać materiału ściernego ani narzędzi tnących na powierzchni uszczelki ; powierzchnie uszczelki nie powinny mieć śladów uderzeń i zarysowań .

Uszczelkę z suchą pastą można łatwo usunąć z płaskich powierzchni obudowy .

Jednakże do dokładnego wyczyszczenia, użyć drewnianej lub plastikowej szpachelki .

5 - MONTAŻ

SILNIK DW8

ZAMONTOWAĆ GŁOWICĘ .


Nałożyć na obrzeża pokrywy głowicy (a) równomierne pasmo środka uszczelniającego E7 o średnicy około 3.5 mm .

Zamontować dolną pokrywę głowicy na głowicy .

Po zetknięciu się elementów, włożyć śruby mocujące i dokręcić momentem 0.5 ± 0.1 danm, zaczynając os śruby środkowej .


Nałożyć na obrzeża pokrywy głowicy (a) równomierne pasmo środka uszczelniającego E7 o średnicy około 3.5 mm .


Zamontować plastikową pokrywę głowicy .

Włożyć śruby mocujące .

Dokręcić wstępnie śruby na 0.8 ± 0.1 danm ; Dokręcanie kątowe 50° (+0° ; +5°) .

KONIECZNIE : dokręcać kolejno śruba po śrubie w podanej kolejności .

UWAGA : aby nie uszkodzić uszczelki z pastą podczas montażu, unikać wszelkiego ruchu elementów podczas przykręcania zespołu .

UWAGA : śruby mocujące plastikową pokrywę głowicy są samogwintujące; ich montaż w już nagwintowanych otworach nie przedstawia żadnych trudności, jednakże zaleca się wprowadzenie śrub możliwie jak najbardziej prosto oraz głęboko ; wyczyścić śruby przed ponownym montażem .

6 - ŚRUBA GŁOWICY

Śruby głowicy są śrubami z odciskiem obejmowanym torx oraz podkładką nie ulegającą zagubieniu .

KONIECZNIE : przed ponownym użyciem śrub głowicy, sprawdzić ich długość .


X = Maksymalna długość pod główką .

Długość śrub do ponownego użycia X = 125.5 mm .

KONIECZNIE : nie używać ponownie śrub głowicy których długość jest większa niż 125.5 mm .

UWAGA : przegwintować gwintownikiem M12 X 150 gwinty wewnętrzne bloku silnika, przeznaczone dla śrub głowicy .

Zamontować śruby głowicy wcześniej powleczone smarem MOLYKOTE G RAPID PLUS na gwintach i pod łbami .

KONIECZNIE : nie smarować nowych śrub .

SILNIK DW8

DOKRĘCIĆ GŁOWICĘ .

Metoda dokręcania :

Zamienność nowych i starych części jest całkowita .

Dopuszcza się mieszanie śrub .

6 - 1 - USZCZELKI TRZPIENIA ZAWORÓW

Uszczelki trzpienia zaworów : Kolor brązowy .

Zamienność nowych i starych części jest całkowita .

6 - 2 - SPRĘŻYNY ZAWORÓW

Sprężyny zaworów pomalowane są na żółto, aby można je było łatwo rozpoznać .

Zamienność nowych i starych części jest całkowita .

7 - ROLKA NAPRĘŻAJĄCA PASKA ROZRZĄDU

Rolka napinająca z kołem pasowym ze stali .

Zamienność nowych i starych części jest całkowita .

8 - SMAROWANIE

Korpus chłodnic dna tłoka zmienia się z odlewanego na korpus rurowy mechanicznie spawany .

Zamienność nowych i starych części jest całkowita .

9 - CHŁODZENIE

Turbina pompy płynu chłodzącego wykonana jest z plastiku i jest w kolorze brązowym .

Nowy zespół turbina/koło zębate pompy płynu chłodzącego jest zamienny z zespołem starego typu .