B1BT0AK1 - 206 SILNIK DW10TD

ODPOWIETRZANIE OBIEG ZASILANIA PALIWA


Poluzować śruby (2) .

PODŁĄCZYĆ ZŁĄCZE OBEJMUJĄCE 10 MM PRZYRZĄDU [14] W MIEJSCE PRZEWODU (3) W (E) .

ODŁĄCZYĆ PRZEWÓD (1) POWROTU PALIWA I UMIEŚCIĆ ZŁĄCZA 8 MM PRZYRZĄDU [14] W OBIEGU POWROTU PALIWA .

Włączyć i wyłączyć zapłon 10 razy, aby napełnić i odpowietrzyć filtr paliwa .

Zdemontować :

Podłączyć przewody .

Włączyć zapłon, a następnie go wyłączyć 2 razy .

Dokręcić śrubę (2) .

Uruchomić silnik .

Sprawdzić czy nie ma wycieków .