B1CB04K1 - 206 SILNIK TU5JP SILNIK TU1JP SILNIK TU3JP

IDENTYFIKACJA CHARAKTERYSTYKA (BLOK SILNIKA Z ALUMINIUM )

1 - IDENTYFIKACJE


Żeliwny wał korbowy z 5 łożyskami oraz przeciwciężarami .


(1) Półpierścień łożyska regulacji luzu bocznego .

Półpanewki łożysk (2) oraz (4) są rowkowane .

2 - CHARAKTERYSTYKA

2 - 1 - WAŁ KORBOWY


silnik TU1
silnik TU2
silnik TU3
silnik TU5
nominalny naprawa 1 naprawa 2 naprawa 3
A
+ 0
- 0,016
49,981 49,681 - -
B
- 0,009
- 0,025
45 44,7 - -
C
+ 0,052
+ 0
23,6 23,8 23,9 24
D
+ 0
- 0,065
85 84,8 - -

silnik TU9
nominalny naprawa 1 naprawa 2 naprawa 3
A
+ 0
- 0,016
49,981 49,681 - -
B
ń 0,008
38 37,7 - -
C
+ 0,052
+ 0
23,6 23,8 23,9 24
D
+ 0
- 0,065
85 84,8 - -

KONIECZNIE : wykonać gładzenie-obciąganie (w zależności od silnika) oraz polerowanie tkaniną po oszlifowaniu czopów korbowych i osiowych .

UWAGA : prostowanie wałów korbowych jest zabronione .

Podczas operacji szlifowania i polerowania tkaniną, wał korbowy musi się obracać zgodnie z normalnym swoim kierunkiem obrotu w silniku .

Luz wzdłużny wału korbowego :

2 - 2 - PÓŁPANEWKI OD STRONY POKRYWY ŁOŻYSK

wymiar nominalny
klasa A B C D E G
E
(mm)
1,823 1,829 1,835 1,841 1,847 1,853
F
(mm)
-
oznakowanie niebieski pomarańczowy czarny żółty zielony biały

nadwymiar "naprawa"
klasa U (*) V (*) W (*) X (*) Y (*) Z (*)
E
(mm)
1,973 1,979 1,985 1,991 1,998 2,003
F
(mm)
-
oznakowanie niebieski pomarańczowy czarny żółty zielony biały
(*) znak (R) wybity na tylnej części półpanewki

2 - 3 - PÓŁPANEWKI OD STRONY BLOKU SILNIKA

wymiar nominalny nadwymiar "naprawa"
klasa C W (*)
E
(mm)
-
F
(mm)
1,835 1,985
oznakowanie czarny
(*) znak (R) wybity na tylnej części półpanewki

2 - 4 - PÓŁPANEWKI KORBOWODU

silnik TU9
wymiar (mm) nominalny naprawa 1
H 1,545 1,695

silnik TU1 - TU2
silnik TU3 - z wyjątkiem TU3JP
silnik TU5
wymiar (mm) nominalny naprawa 1
H 1,817 1,967

KONIECZNIE : połączyć półpanewki nawiercone korbowodów z silnikami, wyposażonymi w korbowody z rozpylaczem oleju .

UWAGA : można połączyć półpanewki nawiercone korbowodów z korbowodami bez rozpylaczy oleju .