B1CB1TK1 - 206 SILNIK TU

CHARAKTERYSTYKA - IDENTYFIKACJA BLOK SILNIKA Z ALUMINIUM (Z WYJĄTKIEM TU5J4 )

1 - BLOK SILNIKA


TU9 - TU1 - TU2.4 TU3 - TU2J2
A ń 0.05 mm 187.48 206.98

KONIECZNIE : blok silnika (1) oraz obudowa pokryw (2) są częściami dopasowanymi i nierozłącznymi .


Płaskość :

2 - TULEJE CYLINDROWE


Szczelność bloku silnika zapewnia okrągły pierścień uszczelniający (3) .

Dla każdej tulei cylindrowej istnieje 3 klas o średnicy ( B) .

Te 3 klasy zaznaczone są w (E) na dwa sposoby :

Identyfikacja klas :

KONIECZNIE : zamontować tłoki tej samej klasy co tuleje (patrz identyfikacja tłoków) .

B (mm) wysokość (mm)
numer silnika klasa A klasa B klasa C C D
TU9 70 do 70,01 70,01 do 70,02 70,02 do 70,03 85
+ 0,03
0
122,5
0
- 0,5
TU1 72 do 72,01 72,01 do 72,02 72,02 do 72,03
TU2J2 - TU3 75 do 75,01 75,01 do 75,02 75,02 do 75,03 90 ń 0,015 135,4
TU2.4 85
+ 0,03
0
120,9