B1CB1UK1 - 206 SILNIK TU

CHARAKTERYSTYKA - IDENTYFIKACJA BLOK SILNIKA Z ŻELIWA ( Z WYJĄTKIEM TU5J4 )


(A) : Oznakowanie (R1) wygrawerowane na bloku silnika (Nadwymiar "naprawa") .

A
+ 0,018
+ 0
(mm)
B ń 0,1 (mm)
numer silnika nominalny naprawa 1 nominalny
TU3 75 75,4 265,23
TU5 78,5 78,9

1 - SZLIFOWANIE TRZONÓW

KONIECZNIE : po rozwierceniu otworów, przeszlifować je, przestrzegając opisanej specyfiki .


(C) : Miejsce pomiaru stopnia nośności .

(D) : 10 mm .

(E) : 65 mm .

(F) : 125 mm .

() : 50° ń 5' Szczegóły gładzenia (osełką kamienną), ślady skrzyżowane .

2 - STOPIEŃ NOŚNOŚCI

Przy wykonywaniu kolejnych pomiarów, przestrzegać rozmieszczeń (C) .


R maksymalnie = 15 .

Pomiar stopnia nośności :

Stopień nośności :

3 - TOLERANCJA KSZTAŁTU I POŁOŻENIA


(G) : Prostość .

(H) : Zgodność formy cylindrycznej .

(I) : Płaskość .

4 - POMIAR TWARDOŚCI


(J) : Rozmieszczenie kulek .

(K) : 50 mm .

() : 60° .

Zmierzyć średnice V, X, Y, Z według każdego wymiaru D, E, F .

TU3 : 75 ≤ V, X, Y, Z ≤ 75,018 .

TU5 : 78,5 ≤ V, X, Y, Z ≤ 78,518 .

Maksymalna różnica między 12 pomiarami = 0,018 mm .