B1CB28K1 - 206 SILNIK DW10TD

IDENTYFIKACJA - CHARAKTERYSTYKA BLOK SILNIKA

1 - IDENTYFIKACJA


Oznaczenie (A) : Strefa oznakowania (Naprawa 1) .

2 - CHARAKTERYSTYKA

Naprawa bloku silnika obejmuje systematycznie :

KONIECZNIE : przeszlifowanie płyty otworów .

2 - 1 - OSZLIFOWANIE


(B) Nominalny : 235 ± 0,05 mm .

(B) Naprawa : 234,8 ± 0,05 mm .

(C) Płaskość .

2 - 2 - PRZESZLIFOWANIE


wymiary (mm) nominalny naprawa 1
ø trzon(y)
+ 0,018
0
85 85,6

KONIECZNIE : oszlifowanie możliwe jedynie w przypadku dokładnego ustalenia wartości (D) dla każdego cylindra (2,2 mm minimum) .

3 - SZLIFOWANIE TRZONÓW

KONIECZNIE : po rozwierceniu otworów, przeszlifować je, przestrzegając opisanej specyfiki .


(E) Miejsce pomiaru stopnia nośności .

(F) = 115,7 mm .

(G) = 61,9 mm .

(H) = 8,3 mm .

(J) = 46,5 ± 0,2 mm .

(K) = 139,5 ± 0,2 mm .

(L) = 232,5 ± 0,2 mm .

(M) = 325,5 ± 0,2 mm .

(α) = 50° .

3 - 1 - STOPIEŃ NOŚNOŚCI

Przy wykonywaniu kolejnych pomiarów, przestrzegać rozmieszczeń (E) .


(Y) maksymalnie10 µ .

Pomiar stopnia nośności :

Stopień nośności :

3 - 2 - TOLERANCJA KSZTAŁTU I POŁOŻENIA


(N) = Prostość .

(O) = Zgodność formy cylindrycznej .

(P) = Prostopadłość .

(Q) = Rozmieszczenie kulek .

(R) = 50 mm .

3 - 3 - POMIAR TWARDOŚCI

Przy wykonywaniu kolejnych pomiarów, przestrzegać rozmieszczeń (Q) .

Sztywność 207/241 HB .

Głębokość zgniotu ≤ 8 µ .

% płytek grafitu odsłoniętych ≥ 20% .