B1CD02K1 - 206 SILNIK TU

KONTROLA PRZEKROCZENIE TULEI CYLINDROWYCH (BLOK SILNIKA Z ALUMINIUM)

Kontrola przekroczenia tulei cylindrowych odbywa się poprzez bezpośredni montaż tulei w bloku silnika bez montażu uszczelek .

Przekroczenie uzyskane jest przez wymiary obróbki .

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


oznaczenie wyrazowe symbol handlowy symbol handlowy
[1] komparator (-). 1504 2437-T
[2] wspornik komparatora (-).0132-B 1132-T
[3]
[3] wspornik komparatora
(-). 0132 C 1132-T

2 - KONTROLA PŁASKOŚCI TULEI


Wyzerować komparator .

Wykonać kontrolę w czterech punktach tulei .

Różnica nie powinna być większa od 0.03 mm, w przeciwnym razie usunąć przyczynę .

3 - SPRAWDZIĆ RÓŻNICE POZIOMU MIĘDZY TULEJAMI


Zmierzyć przekroczenie dwóch tulei w punktach (1) i (2) .

Różnica nie powinna być większa od 0.05 mm, w przeciwnym razie usunąć przyczynę .

4 - SPRAWDZIĆ PRZEKROCZENIE TULEI WZGLĘDEM BLOKU SILNIKA

Sprawdzić płaskość bloku silnika .


Sprawdzić w trzech punktach przekroczenie każdej tulei w stosunku do bloku silnika .

Przekroczenie tulei cylindrowych powinno się zawierać między 0.03 i 0.10 mm .

Oznaczyć ostatecznie kolejność i położenie tulei względem bloku silnika .

Założyć uszczelki podstawy .