B1CG00K1 - 206 SILNIK TU

DEMONTAŻ/MONTAŻ ZESPÓŁ NAPĘDOWY

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


[1] Wieszak silnika (-).0102-D .

[2] Łańcuch do podnoszenia (-).0102-M - 2517-Tbis .

[3] Zestaw 2 zaczepów (-).0102-G .


[4] korek do montażu prawej uszczelki na wylocie mostu (-).0317-U .

[5] korek do montażu lewej uszczelki na wylocie mostu (-).0317-T .


[6] Pompa próżniowa FACOM DA.16 - 4530-TG .

2 - DEMONTAŻ

Spuścić płyn z :

SKRZYNIA BIEGÓW 5

Spuścić płyn z : Skrzyni biegów .


WSZYSTKIE TYPY

Zdemontować :


Rozłączyć :

Zdemontować linkę sprzęgła .


Rozłączyć złącze (9) .


Wyjąć z zacisków przewody (10) na przegrodzie czołowej .

Odłączyć połączenie elektryczne (11) .

Zdemontować elementy sterowania skrzyni .


Wypiąć zapadkę (12) gniazda podciśnienia dla wspomagania układu hamowania na przewodzie wlotowym .

Obniżyć ciśnienie w kolektorze zasilania przy użyciu pompy [6] .

Odłączyć szybkozłącza zasilanie i powrotu paliwa na kolektorze wtrysku .

Zdemontować :


Odłączyć i wyjąć z zacisków złącze sondy lambda (13) .

Zdemontować :

WSPOMAGANIE KIEROWNICY


Zdemontować :

Odsunąć pompę wspomagania kierownicy nie rozszczelniając obiegu wysokiego ciśnienia .

KLIMATYZACJA

Zdemontować śruby mocujących sprężarki .

Odsunąć sprężarkę klimatyzacji nie rozszczelniając obiegu .

Odłączyć złącze umieszczone pod zbiornikiem czynnika chłodniczego .

WSZYSTKIE TYPY


WSZYSTKIE TYPY

Zdemontować śrubę mocującą widełek reakcyjnych (17) na nadwoziu .

Założyć przyrządy do podnoszenia [1] - [2] - [3] i naprężyć je .


Zdemontować :

Odsunąć płytę wspornika skrzyni biegów (20) .


Zdemontować :

Osłonić chłodnicę grubą tekturą .

Zdemontować zespół napędowy od dołu pojazdu .

3 - MONTAŻ

KONIECZNIE : każdorazowo wymieniać nakrętki nylstop .


Wymienić uszczelniacze półosi na wylocie mostu przy pomocy korków [4] - [5], po uprzednim nasmarowaniu obszaru między krawędziami .


Sprawdzić czy jest rozpórka (22) .

Posmarować wewnętrzną część poduszki elastycznej skrzyni biegów smarem .

Zamontować :

KLIMATYZACJA

Podczas montażu turbosprężarki, dokręcić najpierw mocowania od strony koła pasowego .

SKRZYNIA BIEGÓW 5

Napełnić skrzynię biegów .

WSZYSTKIE TYPY

ZAMONTOWAĆ PÓŁOSIE .

Napełnić i uzupełnić poziom oleju silnikowego .

Sprawdzić szczelność obiegu chłodzenia .

Podłączyć akumulator .

NAPEŁNIĆ I ODPOWIETRZYĆ OBIEG CHŁODZENIA .

ZAMONTOWAĆ PASEK NAPĘDU OSPRZĘTU .

Kontynuować operacje montażu w kolejności odwrotnej do czynności demontażowych .

Włączyć zapłon i odczekać około 10 sekund .

Wykonać procedurę inicjacji kalkulatora wtrysku - zapłonu .