B1CG01K1 - 206 SILNIK TU

PONOWNY MONTAŻ SILNIK (BLOK SILNIKA Z ALUMINIUM Z WYJĄTKIEM TU5J4 )

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


klasa półpanewek : wymiar oryginalny
oznaczenie wyrazowe symbol handlowy symbol handlowy
stojak silnika DESVIL 2509-T
[1] przejściówka (-).0187-L 8012-T


oznaczenie wyrazowe symbol handlowy symbol handlowy
[2] wspornik czujnika zegarowego (-).0118-FZ 5602-T
[3] sworzeń wspornika komparatora (-).0117-AH 4060-T
[4] kołnierz oporowy tulei cylindrowych (-).0132-A1Z 8132-T
[5] korek do montażu (-).0132-AC 4528-T.T
[6] blokada koła zamachowego silnika (-).0132-P 4507-T.L
[7] korek do montażu (-).0132-AD 4528-T.U
[8] trzpień do blokowania koła zamachowego silnika (-).0132-QZ 4507-T.A
[9] klucz do dokręcania kątowego FACOM D360 4029-T

2 - PONOWNY MONTAŻ

Umieścić blok silnika na wsporniku [1] .

Dokładnie wyczyścić powierzchnię uszczelki oraz gwinty bloku silnika .


Zamontować pierścienie przy pomocy szczypiec do pierścieni :

Skierować ku górze oznaczenia top .

Obrócić pierścienie o 120 w stosunku do nacięcia pierścienia zgarniającego .


Naoliwić tłoki .

Założyć opaskę do pierścieni .

Lekko dokręcić .


Umieścić tłok na tulei w taki sposób, aby otrzymać zespół :

Popchnąć tłok w tulei aż do uwolnienia opaski .

Postąpić w ten sam sposób w przypadku pozostałych trzech zespołów .


Na każdą tuleję cylindrową założyć nową uszczelkę (6) uważając, aby jej nie skręcić .

Zamontować : PÓŁPANEWKI KORBOWODU .


Zamontować zespoły tuleja/korbowody/tłoki w bloku silnika zważając na oznaczenia rozmieszczenia, wykonane podczas demontażu lub kontroli przekraczania tulei .

Założyć kołnierze oporowe tulei [4] .


Zamontować; Od strony bloku silnika :

UWAGA : DOPASOWANIE PANEWEK ŁOŻYSK .

KONIECZNIE : przestrzegać położenia półpanewek .

Łożyska 1- 3- 5 = półpanewki gładkie (blok silnika i pokrywa łożysk) .

Łożyska 2- 4 = półpanewki rowkowane (blok silnika i pokrywa łożysk) .

Naoliwić panewki i kopułki .


Zamontować :

Założyć komparator na końcówkę wału korbowego przy użyciu przyrządów [2] - [3] .

Przesunąć wał korbowy w jedną stronę do oporu .

Wyzerować komparator .

Przesunąć wał korbowy w drugą stronę do oporu .

Boczny luz powinien wynosić od 0.07 do 0.27 mm .

SKORYGOWAĆ LUZ ZMIENIAJĄC PÓŁTARCZE (9) .


Naoliwić i zamontować półpanewki korbowodów .

UWAGA : pokrywy korbowodów posiadają wyróżniony kierunek montażu; wcięcia (A) półpanewek pokrywy korbowodu muszą być dopasowane do wcięć półpanewek korbowodu .

Zamontować :

KONIECZNIE : montować systematycznie nowe nakrętki pokryw korbowodów .

Dokręcić nakrętki pokryw korbowodów momentem : 3.8 danm .


Zamontować :


Wyposażyć blok silnika (21) w półpanewki (rowkowane na łożysku 2 i 4) .

Naoliwić półpanewki .

Sprawdzić obecność kołków ustalających w bloku silnika .

UWAGA : DOPASOWANIE PANEWEK ŁOŻYSK .

Powlec powierzchnię uszczelki cienką równomierną warstwą pasty uszczelniającej (E10) .


Założyć obudowę pokryw (21) .

Dokręcić śruby (22) na 2 danm + 44° (Postępując spiralnie i zaczynając od środka) .

Dokręcić śruby (23) na 0.8 danm .


Sprawdzić obecność kołka ustalającego (12) .

Zamontować pompę olejową .

Dokręcić śruby mocujące na 0.9 danm .


Powlec powierzchnię uszczelki cienką równomierną warstwą pasty uszczelniającej (E10) .

Zamontować dolną komorę .

Dokręcić śruby mocujące na 0.8 danm .


UWAGA : przed zamontowaniem uszczelki wału korbowego usunąć resztki pasty uszczelniającej (od strony koła zamachowego silnika) .

Zamontować nowy uszczelniacz półosi (24) przy pomocy przyrządu [5] (Od strony koła zamachowego silnika) .

Zamontować korek kanału oleju (25) i dokręcić go na 3 danm .


Zamontować koło zamachowe silnika .

Posmarować gwinty śrub koła zamachowego silnika preparatem LOCTITE FRENBLOC .

Zamontować blokadę [6] .

Dokręcić śruby na 6.7 danm .

Zamontować nowy uszczelniacz półosi (26) przy pomocy przyrządu [7] (Od strony rozrządu) .

Zamontować uszczelniacz półosi do oporu przy pomocy śruby (27) .


Sprawdzić obecność klina (28) .

Nałożyć cienką warstwę pasty (E15) na połączeniu rozpórki/wału korbowego i klina .

Zamontować rozpórkę (29) .

Zamontować koło zębate rozrządu (30) .

Zamontować śrubę (31) z podkładką .

Dokręcić śrubę (31) na 10 danm .

UWAGA : sprawdzić, czy na kole zębatym rozrządu nie ma śladów środka uszczelniającego .

Zdemontować blokadę [6] .


Zamontować pompę płynu chłodzącego (32) z nową uszczelką .

Dokręcić śruby na 1.8 danm .


Upewnić się, czy uszczelka (33) oraz kołki (34) znajdują się na swoich miejscach .

Zamontować zespół płynu chłodzącego (32) .

Dokręcić śruby :


Przekręcić wał korbowy i zablokować go przy pomocy narzędzia [8] .

Zamontować kołki ustalające (35) .