B1CJ0JK1 - 206 SILNIK TU

POŁĄCZENIE KORBOWODY - TŁOKI

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


oznaczenie wyrazowe symbol handlowy symbol handlowy
[1] podstawa (-).0139-AZ -
[2] podparcie tłoka TU9
podparcie tłoka TU1 - TU2 - TU3 - TU5
(-).0139-Q
(-).0132-D3Y
(-).0139-V
4510-TF
[3] prowadnica osi tłoka : silnik TU9 (-).0139-P 4510-TD
[3]prowadnica osi tłoka : silniki TU1 - TU2 - TU3 - TU5 (-).0132-D2Z 4510-TE
[4]uchwyt : silnik TU9 (-).0139-N 4510-TC
[4] uchwyt :silniki TU1 - TU2 - TU3 - TU5 (-).0139-B 4510-TC
[5] podparcie do założenia osi tłoka - 4510-TF
[6] podstawa do ustawienie tłoka - 6021-T1

2 - POŁĄCZYĆ W KOMPLETY KORBOWODY I TŁOKI


Zamontować oś (1) pierwszego tłoka na końcówce prowadnicy [3] .

Delikatnie dokręcić ręką uchwyt [4] aż do oporu .

Umieścić podporę [1] na cokole [2] .

Otworzyć szczypce (A) .

Maksymalnie odkręcić popychacze .


KONIECZNIE : podczas ustawiania tłoka na podporze [2], skierować stronę z wybrzuszeniem (C) w górę .

Umieścić tłok na podporze [2] i poprowadzić przy pomocy zespołu uchwyt, oś, końcówka prowadząca .

Wprowadzić końcówkę (D) .

Dokręcić popychacze (B) aż do zetknięcia z tłokiem .

Dokręcić nakrętki (E) .


Wyciągnąć wtyk (D) .

Zablokować tłok .

Umieścić korbowód wraz z pokrywą (bez panewki) w tłoku i wyosiować przy pomocy zespołu uchwyt/oś/końcówka .

Wyregulować położenie oraz wysokość oparcia korbowodu (F), aby otrzymać :

Dokręcić przeciwnakrętkę (G) .

Zdemontować korbowód .


Ustawić korbowody na elektrycznej płycie grzejnej .

Na każdą główkę korbowodu nałożyć kawałek lutu cynowego (H) .

Ogrzać aż do stopienia się lutu (temperatura 250 °c) .

KONIECZNIE : naoliwić osie tłoka .


UWAGA : szybkość wykonania warunkuje powodzenie operacji : oś powinna zostać wciśnięta jednym ruchem .

Wytrzeć kroplę lutu .

Strzałka oznakowania (DT) na tłoku ustawiona w górę :

Strzałka oznakowania (DT) na tłoku ustawiona na dół :

UWAGA : w silniku, blokady panewek (I) znajdują się od strony dolotu .

Szybko wcisnąć oś aż do oporu .

Odczekać kilka sekund przed demontażem zespołu korbowód/tłok .

Postąpić w ten sam sposób w przypadku pozostałych trzech zespołów .

2 - 1 - KORBOWÓD WYPOSAŻONY W OTWÓR DO SMAROWANIA


W silniku, otwór smarowania (K) znajduje się od strony ssania (dolot) .

Otwór smarowania (K) znajduje się po tej samej stronie co blokady panewek (I) .