B1DB3EK1 - 206 SILNIK DW10TD

CHARAKTERYSTYKA PODKŁADKA OPOROWA - SPRĘŻYNA ZAWORU


A
tolerancja nominalny naprawa
± 0,07 0,8 1,2

KONIECZNIE : podczas szlifowania powierzchni uszczelki głowicy : podkładki oporowe sprężyn zaworów zostały zastąpione podkładkami o wymiarach naprawczych .