B1DB3FK1 - 206 SILNIK DW10TD

IDENTYFIKACJA - CHARAKTERYSTYKA USZCZELKA PODŁGOWICOWA

1 - IDENTYFIKACJA

1 - 1 - PIERWSZY MONTAŻ : USZCZELKA PODŁGOWICOWA ELRING


(A) : Oznakowanie grubości .

1 - 2 - DRUGI MONTAŻ : USZCZELKA PODŁGOWICOWA REINZ


(B) : oznakowanie grubości .

2 - CHARAKTERYSTYKA

Jest 5 klas metalowych uszczelek wielowarstwowych .

wartości przekroczenia tłoka
(mm)
grubość (mm) uskoku : w (A) lub (B)
0.47 do 0.605 1.30 ń 0.06 1
0.605 do 0.655 1.35 ń 0.06 2
0.655 do 0.705 1.40 ń 0.06 3
0.705 do 0.755 1.45 ń 0.06 4
0.755 do 0.83 1.50 ń 0.06 5

KONIECZNIE : jeżeli odczytana wartość nie odpowiada wartości wskazanej, nalezy szukać źródła błędu (błąd odczytu, błąd manipulacji) .