B1DG0GK1 - 206 SILNIK TU

DEMONTAŻ/MONTAŻ DźWIGNIE ZAWORÓW

1 - DEMONTAŻ


Zdemontować :

Odsunąć kalkulator wtrysku i jego wspornik .

WSPOMAGANIE KIEROWNICY


Zdemontować śruby (4) .


WSZYSTKIE TYPY

Poluźnić maksymalnie wszystkie śruby regulujące (5) .

Ustawić silnik tak, aby żadna dźwignia nie wywierała nacisku na krzywkę (lub by nacisk ten był minimalny) .

UWAGA : dźwignie do zdemontowania powinny być naprzeciw grzbietu krzywki .


Zdemontować :


Zdemontować elastyczny pierścień (8) .


Odsunąć oś dźwigni zaworowych (9) aż do uwolnienia dźwigni do zdemontowania, używając rurki o maksymalnej zewnętrznej średnicy 19 mm (np.. długa piasta o wymiarach od 13 do 14) .

UWAGA : podczas tej operacji należy uważać by nie uszkodzić osi dźwigni zaworowych, ani zaślepki uszczelniającej na końcu osi .


Zdemontować :

UWAGA : unikać uderzania w rolki dŒwigni przy pracy z osią dŒwigni zaworowych .

UWAGA : unikać bezpośredniego kontaktu rąk z prowadnicami rolek dźwigni .

2 - MONTAŻ

UWAGA : unikać bezpośredniego kontaktu rąk z prowadnicami rolek dźwigni ; podczas montażu osi dźwigni zaworów należy naoliwić czystym olejem silnikowym powierzchnie toczne rolek i oś dźwigni ; kontrolować, czy nie ma zakleszczeń na rolkach dźwigni .

Zamontować :


Wprowadzić oś (9) ostrożnie, ustawiając w linii nawiercenia (a)-(b) .

Zamontować :

Wyregulować luzy zaworowe .

Zamontować :

WSPOMAGANIE KIEROWNICY

Zamontować : Śruby mocujące (4) .