B1EE08K1 - 206 SILNIK DW10TD

KONTROLA CIŚNIENIA KOŃCA SPRĘŻANIA

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE

SILNIK DW10TD


[1] Końcówki z gwintem świec + adaptator manometru (-).0188-U .

[2] Trzpień do blokowania koła zamachowego silnika (-).0188-Y .

[3] blokada koła zamachowego silnika (-).0188-F .

SILNIK DW10TD


SILNIK DW10TD

[4] Urządzenie kontrolujące szczelność, rodzaj FACOM 910A .

[5] Adaptator silnika diesel, Rodzaj FACOM 910.A6 .

2 - KONTROLA

Upewnić się, że prędkość obrotowa silnika, napędzana przez rozrusznik, jest poprawna (Wartość minimalna : 250 obr/min) .

Czynności kontrolne : Przy zimnym silniku .

Rozłączyć :

Odciąć przewód zasilający świec żarowych .

SILNIK DW10TD

Zdemontować :

Zamontować :

Podłączyć akumulator .

Zmierzyć ciśnienie końca sprężania w kolejności na cylindrach 1, 2, 3, 4 :

Jeżeli wartości są zbyt niskie, to przed rozpoczęciem przeglądu silnika, należy sprawdzić stan filtra .

3 - POMIAR UTRATY SPRĘŻANIA

Czynności kontrolne : Przy zimnym silniku .

SILNIK DW10TD


SILNIK DW10TD

Zablokować koło zamachowe silnika przy pomocy trzpienia [2] .

SILNIK DW10TD


Na osłonie i kole pasowym zaznaczyć kreskę (A), która pozwoli na określenie górnego punktu martwego (gpm) cylindrów 2 i 3 .

SILNIK DW10TD

Założyć blokadę koła zamachowego silnika [3] .

Zdemontować trzpień do blokowania [2] .

Ustawić cylinder w fazie końca sprężania (1 lub 4), przy pomocy przyrządów [1], [4] i [5]; Dokręcić przyrząd [1] na 1 danm .

Podłaczyć urządzenie pomiarowe, używając stosownej końcówki (patrz instrukcja obsługi urządzenia) .

Odczytać spadek sprężania (Wartość prawidłowa : Około 20 %) .

W przypadku nieprawidłowej wartości, lokalizacja dźwięku towarzyszącego przepływowi powietrza pozwala na zlokalizowanie uszkodzonych części .