B1EF01A1 - 206 SILNIK TU

REGULACJA LUZY ZAWORÓW

UWAGA : minimalny czas chłodzenia silnika: 2 godzin .


Zdemontować :


Wyregulować luzy zaworowe :

regulacja
całkowicie otworzyć zawory (wydech) ssanie wydech
1 3 4
3 4 2
4 2 1
2 1 3

Dokręcenie nakrętek kontrujących :

Zamontować ponownie elementy uprzednio zdemontowane .

Dokręcić nakrętki na 0.5 danm .