B1EG16K1 - 206 SILNIK EW10J4

DEMONTAŻ - MONTAŻ PASEK ROZRZĄDU

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


[1] trzpień do blokowania wału korbowego (-).0189-B .

[2] trzpienie do blokowania piast wałka rozrządu (-).0189-AZ .

[3] Zawleczka podtrzymująca pasek (-).0189-K .

[4] Trzpień do ustawienia dynamicznej rolki napinającej (-).0189-J .


Przyrząd do unieruchamiania piasty ((-).0606-A1Y ; (-).0606-A2) .

2 - DEMONTAŻ

Zdemontować :


Zdemontować :

UWAGA : nie luzować śruby mocującej (A) .


Zablokować :

Poluzować śrubę (5) (Maksymalnie) .

Wyciągnąć wspornik rolki (6) z żebra (B) bloku silnika (aby umożliwić mu większe przesunięcie) .

Zdemontować pasek rozrządu .

3 - MONTAŻ

Regularnie wymieniać : Pasek rozrządu .


KONIECZNIE : upewnić się, czy rolki (7), (8), jak również pompa płynu chłodzącego (9) obracają się swobodnie (brak luzu i zakleszczeń); sprawdzić również, czy te rolki nie są hałaśliwe i/lub czy nie posiadają śladów smaru .

W przypadku wymiany, Moment(y) dokręcania :

Założyć pasek na koło zębate wału korbowego (10) przestrzegając kierunku montażu .

Unieruchomić pasek przy pomocy przyrządu [3] .

Nałożyć pasek rozrządu, odpowiednio naciągając poszczególne odcinki, w następującej kolejności :

4 - NAPRĘŻENIE PRZY ZAKŁADANIU PASKA ROZRZĄDU

KONIECZNIE : operacja ta powinna zostać wykonana przy zimnym silniku .


Umieścić prawidłowo wspornik rolki (6), na żebrze (B) bloku silnika .

Zdemontować przyrząd [3] .


(C) : Położenie maksymalne .

(D) : Nominalne położenie naprężenia .

Przy pomocy klucza sześciokątnego (E) obrócić rolkę w kierunku strzałki aż do doprowadzenia wskaźnika (13) w położenie (C), aby maksymalnie naprężyć pasek .

Założyć przyrząd [4] .

Przy pomocy klucza sześciokątnego obrócić rolkę w kierunku przeciwnym do strzałki rolki, aż do lekkiego zetknięcia kursora z trzpieniem .

KONIECZNIE : nigdy nie wykonywać kompletnego obrotu rolki (7) .

UWAGA : operacja ta pozwala na umieszczenie wskaźnika (13) w położeniu nominalnym (D) .

Dokręcić śrubę (5) przytrzymując rolkę przy pomocy klucza sześciokątnego (E) : Dokręcanie na 2 danm .

Zdemontować trzpienie do blokowania [1] - [2] oraz [4] .

Wykonać 10 obrotów wału korbowego w kierunku obrotów silnika .

KONIECZNIE : nigdy nie obracać wału korbowego wstecz ; na pasek nie należy wywierać żadnego nacisku z zewnątrz .

5 - KONTROLA

5 - 1 - NAPRĘŻENIE PASKA ROZRZĄDU


Sprawdzić położenie wskaźnika napinacza (13) .

Jeżeli wskaźnik napinacza nie znajduje się w położeniu regulacji (D) : Zacząć od nowa operacje naprężania paska rozrządu .

5 - 2 - POŁOŻENIE WAŁU KORBOWEGO

Zablokować koło pasowe wałka rozrządu ssania (Przy pomocy przyrządu [2]) .

Zablokować wał korbowy (Przy pomocy przyrządu [1]) .

Jeżeli założenie przyrządu [1] jest możliwe, kontynuować czynności montażowe .

KONIECZNIE : jeżeli montaż przyrządu jest niemożliwy [1], zmienić położenie tarczy (14) .

5 - 3 - ZMIANA POŁOŻENIA TARCZY


Unieruchomić wał korbowy (Przy pomocy przyrządu [5]) .

Poluzować śrubę (15) w taki sposób, aby wyciągnąć koło zębate (10) z wału korbowego .

Doprowadzić tarczę (14) do punktu blokowania (Przy pomocy przyrządu [5]) .

Założyć przyrząd [1] .

Dokręcić śrubę (15) na 4 ń 0.4 danm, następnie dokręcić kątowo na 53 ń 4 (Przy pomocy przyrządu typu FACOM D.360) .

Zdemontować przyrządy [1] - [2] - [5] .

6 - MONTAŻ (CIĄG DALSZY)


Zamontować :

Kontynuować operacje montażu w kolejności odwrotnej do czynności demontażowych .

Dokręcić koła na 8.5 danm .