B1ET01K1 - 206 SILNIK TU

NOWY KOREK DO MONTAŻU USZCZELEK KOŃCÓWKI WAŁU KORBOWEGO

Korek (-).0132-ADZ umożliwia montaż 2 typów uszczelek końcówki wału korbowego .

Począwszy od numerów silników :

Silniki zostały wyposażone w nowy montaż w przypadku elementów składowych końcówki wału korbowego .

1 - OPIS MONTAŻU

1 - 1 - STARY MONTAŻ


(1) Śruba (Symbol handlowy części zamiennej 0516.49) + Podkładkę (Symbol handlowy części zamiennej 6949.07) .

(2) Koła zębate rozrządu (Symbol handlowy części zamiennej 0513.55) .

(3) Rozpórka (Symbol handlowy części zamiennej 0512.18) .

(4) Koło zębate pompy olejowej (Symbol handlowy części zamiennej 0513.45) .

(5) Uszczelniacz (Symbol handlowy części zamiennej 0514.72) .

Moment dokręcania śruby (1) : 10 danm .

1 - 2 - NOWY MONTAŻ


(6) Śruba (Symbol handlowy części zamiennej 0516.60) + Podkładkę (Symbol handlowy części zamiennej 6949.07) .

(7) Koła zębate rozrządu (Symbol handlowy części zamiennej 0513.84) .

(8) Koło zębate pompy olejowej (Symbol handlowy części zamiennej 0513.83) .

(9) Uszczelniacz (Symbol handlowy części zamiennej 0514.72) .

Moment dokręcania śruby (6) : 7 danm + 35° .


Moment dokręcania śruby (10) : 7 danm + 40° .


UWAGA : obecne głowice wyposażone są w otwór na trzpień do blokowania 10 (B) na występie (A) .

UWAGA : w przypadku nowego montażu końcówki wału korbowego, istnieje możliwość montowania głowic z dodatkowym występem w (C), posiadających lub nie przewiercenie 8; ten dodatkowy występ nie ma żadnego wpływu na pozostałe zmiany .

2 - ZAMIENNOŚĆ

Istnieje możliwość montażu nowego zestawu w starym silniku pod warunkiem równoczesnej wymiany koła zębatego pompy olejowej oraz koła zębatego rozrządu .

UWAGA : dyrekcja części zamiennych sprzedaje wyłącznie śrubę o symbolu części zamiennej 0516.60 .

UWAGA : nowe silniki, sprzedawane przez dpr, będą wyposażone w nowy montaż .

UWAGA : w silnikach z wymianą standardową dopuszcza się stary i nowy montaż .

UWAGA : niezależnie od typu montażu, uszczelka wału korbowego jest identyczna, podobnie jak jej położenie względem wału korbowego (przyrząd do montażu (-).0132-ADZ) .