B1FD06K1 - 206

KONTROLA : OLEJOSZCZELNOŚĆ SILNIKÓW ORAZ SKRZYŃ BIEGÓW

Ta uniwersalna metoda ma na celu ułatwienie lokalizacji ewentualnych wycieków oleju w silnikach, skrzyniach biegów oraz mostach; można ją stosować w pojazdach lub na danym elemencie na stole warsztatowym .

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


[1] - [2] - [3] Skrzynka do kontroli wycieku oleju z silnika lub ze skrzyni biegów (Symbol handlowy części zamiennej 9780.43) .

[1] Zespół zaworu redukcyjnego, składający się z :

[2] Zespół końcówek adaptacyjnych dla elementów, składający się z :

[3] Zespół korków do układu odsysania oparów oleju z silników, oraz do wyrównywania ciśnienia do atmosferycznego skrzyń biegów, złożony z następujących korków :

[4]Pojemnik środka do wykrywania wycieków (Symbol handlowy części zamiennej 9733.07) .

Kontrola .

UWAGA : zastosowanie tej metody w następstwie naprawy danego elementu z użyciem pasty uszczelniającej, będzie wymagało poczekania na polimeryzację pasty (tzn. minimum 2 godzin) .

2 - KONTROLA W SILNIKU

Spuścić płyn z silnika .


Zatkać układ odsysania oparów oleju za pomocą przewidzianych do tego celu korków [3] .


W miejsce korka spustowego lub wskaźnika poziomu oleju założyć przewidzianą do tego celu końcówkę [2] .

Podłączyć zawór redukcyjny [1] do końcówki [2] .

3 - KONTROLA SKRZYNI BIEGÓW LUB MOSTU

Opróżnić skrzynię biegów lub most .

UWAGA : kontrolę można wykonać tylko wtedy, gdy półosie znajdują się na swoim miejscu .


Zatkać odpowietrzanie skrzyni biegów za pomocą przewidzianego do tego celu korka [3] .

W miejsce korka spustowego założyć przewidzianą do tego celu końcówkę [2] .

Podłączyć zawór redukcyjny [1] do końcówki [2] .

4 - PROCEDURA KONTROLNA

Przy pomocy końcówki [A1] lub [A2] podłączyć zawór redukcyjny do sieci sprężonego powietrza; ciśnienie powinno osiągnąć maksymalnie 0.5 bar .

Nałożyć natryskiem środek wykrywający wycieki [4] w strefach zagrożenia (prowadnica wskaźnika poziomu, przewód napełniający, złącza, powierzchnie uszczelek, złącza obrotowe, itd.) .

Sprawdzić, czy w tych strefach nie tworzą się pęcherzyki, świadczące o możliwym wycieku oleju .

Odciąć dopływ powietrza odłączając zawór redukcyjny [1] od końcówki [2] .

W trakcie kontroli, obniżyć ciśnienie powietrza w danym elemencie wyciągając wskaźnik poziomu oleju w przypadku silnika lub odtykając odpowietrzenie w przypadku skrzyń biegów oraz mostów .

Przeprowadzić odpowiednie naprawy .

Powtórzyć procedurę kontrolną .

Zdemontować przyrządy .

Uzupełnić stan oleju .