B1GG0RK1 - 206 SILNIK TU SILNIK DW8

OPRÓŻNIENIE - NAPEŁNIENIE - ODPOWIETRZENIE OBWÓD CHŁODZENIA

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


[1] naczynie do napełniania (-).0173/2 .

2 - WYMIANA (SPUST) PŁYNU

SILNIK TU


SILNIK DW8


WSZYSTKIE TYPY

Ostrożnie zdjąć korek ze zbiornika odgazowania .


Poluzować śrubę spustową (1) chłodnicy .

UWAGA : nałożyć wąż na króciec spustowy, aby umożliwić czyste opróżnienie obiegu .

SILNIK TU


SILNIK DW8


WSZYSTKIE TYPY

Odkręcić śruby odpowietrzające (2) .

SILNIK DW8


Spuścić olej z silnika odkręcając korek (3) .

WSZYSTKIE TYPY

3 - NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE OBIEGU

Przed każdą operacją napełniania, przemyć obieg chłodzenia ciepłą wodą .

UWAGA : sprawdzić szczelność obiegu chłodzenia .

SILNIK DW8


SILNIK TU


WSZYSTKIE TYPY

Na otwór nałożyć naczynie do napełniania [1] .

Odkręcić wszystkie śruby odpowietrzające .

Powoli napełnić obieg płynem chłodzącym .

Zakręcić śruby odpowietrzające w takiej kolejności, w jakiej z poszczególnych otworów zaczyna wypływać płyn bez pęcherzyków powietrza .

Dla odpowiedniego odpowietrzenia nagrzewnicy, cylinder do napełniania powinien być wypełniony do poziomu 1 litra(ów) .

Uruchomić silnik .

Utrzymać silnika na obrotach od 1500 do 2000 obr/min aż do drugiego cyklu chłodzenia (włączenie, później wyłączenie motowentylatorów) przy cylindrze do napełnienia wypełnionym do poziomu 1 litra(ów) .

Zatrzymać silnik .

Zdemontować naczynie do napełniania [1] .

Natychmiast dokręcić korek zbiornika odgazowania .

W razie konieczności uzupełnić do górnego oznaczonego punktu (Przy zimnym silniku) .