B1GG0XK1 - 206

DEMONTAŻ/MONTAŻ POMPA PŁYNU CHŁODZĄCEGO

1 - DEMONTAŻ

SPUŚCIĆ PŁYN Z OBIEGU CHŁODZENIA .

ZDEMONTOWAĆ PASEK ROZRZĄDU .


Zdemontować 4 śrub (1) .

KONIECZNIE : nie luzować śruby mocującej (2) .

Zdemontować pompę płynu chłodzącego .

2 - MONTAŻ

KONIECZNIE : sprawdzić obecność kołków ustalających w bloku silnika .

Zamontować pompę wodną powlekając wcześniej smarem uszczelkę przewodu (3) .

Zamontować 4 śruby (1) .

Moment(y) dokręcania :

ZAMONTOWAĆ PASEK ROZRZĄDU .

NAPEŁNIĆ I ODPOWIETRZYĆ OBIEG CHŁODZENIA .