B1HE0NP0 - 206 SILNIK DW8

KONTROLA I REGULACJA POMPA WTRYSKOWA

1 - REGULACJA PRZYSPIESZONYCH WOLNYCH OBROTÓW (SSANIA NA BIEGU JAŁOWYM)

SILNIK DW8


WSZYSTKIE TYPY

1 - 1 - PRZY ZIMNYM SILNIKU

Sprawdzić, czy dźwignia (2) jest przesunięta do oporu na prawo .

Jeśli nie, wyregulować zgrubnie naprężenie linki (3) za pomocą zacisku (1) .

Dokładną regulację wykonać napinaczem (4) .

1 - 2 - GORĄCY SILNIK

Sprawdzić, czy linka (3) nie jest naprężona .

1 - 3 - KONTROLA CZUJNIKA TERMOSTATYCZNEGO

Przesunięcie linki na skutek ogrzania zimnego silnika powinno być większe od 6 mm .

2 - REGULACJA STEROWANIA PEDAŁEM PRZYSPIESZENIA

2 - 1 - WSTĘPNE WARUNKI

Gorący silnik (dwa włączenia motowentylatora) .

Sterowanie ssaniem na biegu jałowym (luz J zawarty między 0.5 i 1 mm) .

2 - 2 - KONTROLA NAPRĘŻENIA LINKI PRZYSPIESZENIA

Docisnąć do oporu pedał przyspieszenia .

SILNIK DW8

Sprawdzić, czy dźwignia (6) styka się ze śrubą odbojnikową (5) .

WSZYSTKIE TYPY

Jeżeli tak nie jest, należy zmienić położenie blokady naprężenia linki przyspieszenia .

Upewnić się, że w położeniu wolnych obrotów dźwignia (6) styka się ze śrubą odbojnikową (7) .

3 - REGULACJA ZAPOBIEGAJĄCA GAŚNIĘCIU SILNIKA (WYDATEK SZCZĄTKOWY)

SILNIK DW8


Umieścić podkładkę 3 mm [2] między dŒwignią linki przyspieszenia (6) oraz śrubą oporową (7) .

Przesunąć dźwignię stopu (8) .

Wsunąć trzpień [1] o średnicy 3 mm do dŒwigni (2) .

SILNIK DW8

Ustawić prędkość obrotową silnika na 1700 obr/min +/- 100 kręcą elementem odbojnikowym (7) .

SILNIK DW8

Zdemontować :

4 - REGULACJA OBROTÓW BIEGU JAŁOWEGO

SILNIK DW8

Wyregulować wolne obroty przy pomocy śruby regulacyjnej (9) .

KLIMATYZACJA SILNIK DW8

Obroty biegu jałowego : 875 ń 25 obr/min .

SILNIK DW8 BEZ CHŁODZENIA

Obroty biegu jałowego : 800 ń 25 obr/min .

WSZYSTKIE TYPY

5 - KONTROLA ZWALNIANIA SILNIKA

SILNIK DW8

Aby uzyskać prędkość obrotową silnika równą 6 obr/min, należy zmienić położenie dźwigni przyspieszenia (3500) .

WSZYSTKIE TYPY

Zwolnić dźwignię linki przyspieszenia (6) .

Hamowanie powinno trwać od 2.5 do 3.5 sekund .

Odchyłka w stosunku do obrotów biegu jałowego powinna wynosić około 50 obr/min .

W przeciwnym razie skonsultować poniższą tabelę .

SILNIK DW8

hamowanie zbyt szybkie hamowanie zbyt wolne
stwierdzona nieprawidłowość silnik ma tendencje do gaśnięcia prędkość obrotowa jest wyższa na biegu jałowym
operacje do wykonania dokręcić śrubę (7) o ćwierć obrotu poluzować śrubę (7) o ćwierć obrotu

WSZYSTKIE TYPY

W każdym przypadku, przed ewentualną poprawką, należy sprawdzić obroty biegu jałowego .