B1HG1VK1 - 206 SILNIK DW10TD

DEMONTAŻ/MONTAŻ FILTR PALIWA

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


[1] Zestaw zatyczek (-).0188-T .


[2] Środek odtłuszczający : SODIMAC Nr35 (Dostępny w częściach zamiennych) .


Pędzel [3] .

Zbiornik do czyszczenia [4] .

2 - DEMONTAŻ

Odłączyć akumulator .

Zdemontować dolną osłonę zespołu napędowego .


Umieścić zbiornik spustowy pod silnikiem .

Odkręcić śrubę odpowietrzającą (1) .

Odsunąć przewody (2), (3) .

KONIECZNIE : zablokować otwory przy pomocy przyrządu [1] .


Zamontować tuleję o długości 22 mm (W (a)) .

Naciskając na pokrywę (4) obrócić o ćwierć obrotu .


Zdemontować :

3 - CZYSZCZENIE FILTRA PALIWA

Poczekać, aż paliwo ścieknie z filtra .

Odsunąć przewody (Pod filtrem paliwa) .

KONIECZNIE : zablokować otwory przy pomocy przyrządu [1] .

Wypiąć i podnieść filtr paliwa .

Zdemontować filtr paliwa (5) .

Wlać środek [2] do zbiornika [4] .

Umyć filtr paliwa (Przy pomocy przyrządu [3]) .

Przed ponownym montażem : Poczekać, aż filtr paliwa ocieknie .

KONIECZNIE : używać wyłącznie szmatek RESISTEL (dostępny w częściach zamiennych) ; nie używać sprężonego powietrza .

4 - MONTAŻ

KONIECZNIE : wyjąć nowy wkład filtra z pokrowca (tuż przed montażem) .

Zamontować : Filtr paliwa (5) .


Zamontować :


UWAGA : ustawić pokrywę (4) i przewody (b) prostopadle do silnika (oznaczenie (c) znajdujące się od strony filtra powietrza) .

Zamontować tuleję o długości 22 mm (W (a)) .

Naciskając na pokrywę (4) dokręcić o ćwierć obrotu .

Zdemontować przyrządy [1] .

Podłączyć złącza (2) .

Podłączyć akumulator .

Wykonać inicjację poszczególnych kalkulatorów .

5 - ODPOWIETRZENIE UKŁADU ZASILANIA

Aby napełnić filtr paliwa, należy parokrotnie włączać i wyłączać zapłon (6 razy) .

6 - KONTROLA SZCZELNOŚCI

Uruchomić silnik .

Sprawdzić, czy nie ma wycieku paliwa .