B1HJ01K1 - 206 SILNIK DW8

NAPRAWA WTRYSKIWACZE

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


[1] klucz do odkręcania wtryskiwaczy (-).0149 .

[2] wspornik dla uchwytu wtryskiwacza (-).0117-AJ .


[3] Pompa do sprawdzania ciśnienia wtrysku Rodzaj FACOM 916.A .

2 - DEMONTAŻ


Umieścić przyrząd mocujący wtryskiwacz [2] w imadle .

Poluzować uchwyt wtryskiwacza przy pomocy klucza nasadkowego [1] .

Zwrócić uwagę na dopasowanie zespołu: dysza / stożek dyszowy .

Zamoczyć części w próbnym płynie .

3 - PONOWNY MONTAŻ


UWAGA : podkładkę uszczelniającą (1) należy zamontować stroną wybrzuszoną w kierunku nakrętki (2) .

Przed ponownym montażem części namoczyć w płynie próbnym .

Dokręcić zespół : 3.5 danm+14°5 .

4 - KONTROLA WTRYSKIWACZY


KONIECZNIE : używać odpowiedniego płynu próbnego .

UWAGA : nie narażać się na oblanie strumieniem, gdyż może to spowodować poważne obrażenia ciała oraz zatrucie krwi, rozpylany płyn zapala się z łatwością .

4 - 1 - KONTROLA SZCZELNOŚĆ

Odblokować manometr .

Osuszyć dyszę wtryskiwacza .

Uruchomić dźwignię pompy .

Utrzymać ciśnienie niższe od 10 barów od ciśnienia ustawionego .

Przez przynajmniej 30 sekund żadna kropla nie może wypłynąć z wtryskiwacza .

4 - 2 - KONTROLA KSZTAŁT STRUMIENIA I EFEKT DźWIĘKOWY WTRYSKIWACZA


Manometr zablokowany .

Wykonać kilka ruchów dźwignią pompy Wtryskiwacz powinien rozpylać w sposób delikatny i równomierny .

Przy częstotliwości jednego lub dwóch ruchów dźwigni pompy na sekundę, wtryskiwacz powinien pracować bardzo cicho .

Przy większej częstotliwości szum powinien zniknąć .

4 - 3 - KONTROLA CIŚNIENIE KALIBRACYJNE

Manometr zablokowany .

Przepompować kilkakrotnie dla przepłukania obwodu .

Odblokować manometr .

Pompować powolnymi ruchami dźwigni pompy .

Zanotować ciśnienie odczytane w momencie otwarcia wtryskiwacza .

Ciśnienie kalibracyjne 10 bar .

4 - 4 - REGULACJA - CIŚNIENIE KALIBRACYJNE


Regulacja ciśnienia kalibracyjnego odbywa się poprzez dobór grubości podkładki .

UWAGA : zmiana grubości podkładki o 0,10 mm powoduje zmianę ciśnienia kalibracyjnego średnio o 10 barów .

UWAGA : jeżeli podczas montażu stwierdzono uszkodzenie części, zespół wtryskiwacz/uchwyt wtryskiwacza należy wymienić, wymiana samego wtryskiwacza jest zabroniona .