B1HTEDK1 - 206 SILNIK TU1JP SILNIK TU3JP

MODYFIKACJA MODUŁ PRZEPUSTNICY

Począwszy od numeru silnika 3188984 : Moduły przepustnicy silników TU1JP są plastikowe .

Począwszy od numeru silnika 2752476 : Moduły przepustnicy silników TU3JP są plastikowe .

1 - STARY MONTAŻ


Moduł przepustnicy z aluminium (1) .

Podgrzewacz modułu przepustnicy (2) .

Wiązka przewodów zasilania podgrzewacza (3) .

2 - NOWY MONTAŻ


Przy nowym montażu nie ma już podgrzewacza .

Plastikowy moduł przepustnicy (4) .

Wspornik gniazda diagnostycznego (5) .

Wiązka przewodów zasilania podgrzewacza (6) .

3 - KONSEKWENCJE DLA WYMIANY

Dpr dostarczać będzie jedynie nowy montaż .

4 - WPŁYW(Y) METODY

KONIECZNIE : wymiana modułu przepustnicy (4) : zatkać złącze wiązki przewodów zasilania podgrzewacza przy pomocy wspornika gniazda .

Zamocować wiązkę (6) przy pomocy opasek .