B1IG02K1 - 206 SILNIK TU SILNIK DW8

DEMONTAŻ/MONTAŻ ALTERNATOR

1 - DEMONTAŻ

SILNIK DW8


Rozłączyć :

Zdemontować :

SILNIK DW8 WSPOMAGANIE KIEROWNICY

Odsunąć pompę układu wspomagania kierownicy nie otwierając obiegu .

SILNIK DW8

Odłączyć połączenia elektryczne alternatora .


Zdemontować śruby (3) .


Zdemontować śrubę (4) .


Zdemontować :

SILNIK TU

Odłączyć akumulator .


Zdemontować pasek napędu osprzętu .

SILNIK TU WSPOMAGANIE KIEROWNICY


Odsunąć pompę układu wspomagania kierownicy (1) nie otwierając obiegu .

SILNIK TU


Zdemontować :

WSZYSTKIE TYPY

2 - MONTAŻ

SILNIK DW8


Przekrój: mocowanie alternatora .

UWAGA : sprawdzić przed zamontowaniem alternatora czy na wsporniku osprzętu znajdują się rozpórki (6) .

Zamontować : Alternator .

KONIECZNIE : dokręcić mocowania zalecanym momentem dokręcania zaczynając od dwóch mocowań od strony koła pasowego .

Moment dokręcania śrub (3) : 4.3 danm .

Moment dokręcania śrub (4) - (5) : 3 danm .

Zamontować : Pasek napędu osprzętu .

Kontynuować operacje montażu w kolejności odwrotnej do czynności demontażowych .

SILNIK TU

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .