B1KB04K1 - 206

OCZYSZCZANIE (EURO 3 - EOBD)

1 - WSTĘP

Parlament europejski określił nowe środki zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza emisjami spalin pojazdów silnikowych .

Ta nowa dyrektywa (ce 98/69) ma na celu wprowadzenie nowych wymagań, obowiązujących pojazdy benzynowe oraz diesel od 1 stycznia 2000 .

1 - 1 - PRZYPOMNIENIE NAZW

stare oznaczenie nowe nazwy nazwa psa
VP
nazwa psa
VU
EURO 96 EURO 2 L3 W3
EURO 2000 EURO 3 L4 W4
EURO 2005 EURO 4 L5 W5

Dyrektywa ta przewiduje :

1 - 2 - KRAJE, KTÓRYCH TO DOTYCZY

Niemcy, Austria, Belgia, Dania, Hiszpania, Finlandia, Francja, Grecja, Irlandia, Islandia, Włochy, Luksemburg, Norwegia, Holandia, Portugalia, Wielka brytania, Szwecja, Szwajcaria .

1 - 3 - KATEGORIE PODATKOWE

Niektóre kraje uzgadniają kategorie podatkowe, aby z góry dostosować się do przyszłej normy dotyczącej emisji spalin .

Oznaczenie podane jest w postaci skrótu IF połączonego ze skrótem przyszłej normy (Przykład : IF L5 ) .

Inna forma kategorii podatkowej opiera się na uregulowaniach dotyczących zaostrzenia przyszłej normy w stosunku do istniejącej :

1 - 4 - DATY WPROWADZENIA DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

norma euro 3
nowe typy wszystkie typy
benzyna / Diesel * 01/01/2000 01/01/2001
(*) z wyjątkiem pojazdów o masie większej od 2500 kg

EOBD
nowe typy wszystkie typy
benzyna * 01/01/2000 01/01/2001
Diesel * 01/01/2003 01/01/2004
(*) z wyjątkiem pojazdów o masie większej od 2500 kg

2 - ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRODUKCYJNYM I KLIENTA

Konstruktor powinien regularnie udowadniać władzom, iż podejmuje wszelkie środki, aby zapewnić zgodność produkcji z homologowanym typem .

Prawidłowe działanie urządzeń do kontroli emisji w trakcie normalnego użytkowania pojazdu musi również być potwierdzane .

Władze regularnie przeprowadzają audyt u konstruktora, który musi dostarczyć dowody na :

2 - 1 - ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRODUKCYJNYM

Zgodność produkcyjna ma na celu sprawdzenie, czy wyprodukowane pojazdy są zgodne z homologowanym typem .

Próby dotyczą :

2 - 2 - ZGODNOŚĆ U KLIENTÓW

Zgodność u klientów ma na celu sprawdzenie, czy pojazdy klientów odpowiadają wymaganiom ustalonym na minimalny okres czasu pod warunkiem, że ich obsługa będzie właściwa .

Odpowiedzialność konstruktora obejmuje 80000 km lub 5 lat w 2000; przewidziano 100000 km w 2005 .

Dotyczy ona przestrzegania średnich emisji spalin po rozruchu na zimno przy działaniu eobd .

Samochody będą wybierane z pojazdów używanych (zakłady koncesyjne, filie) lub poprzez wezwanie klienta (list-wezwanie) .

3 - MODYFIKACJA SKŁADY PALIW

Dziś szkodliwy wpływ ołowiu na organizm jest powszechnie znany .

Począwszy od 01/01/2000 benzyna super ołowiowa wychodzi z użytku i zostaje zastąpiona benzyną super z dodatkiem potasu, o ekwiwalentnej jakości .

Ponadto wszystkie paliwa sprzedawane we francji będą w mniejszym stopniu zanieczyszczać środowisko dzięki niższej zawartości benzenu i siarki .

przed 01/01/2000 począwszy od 01/01/2000
benzyna siarka 500 ppm* siarka 150 ppm*
benzyna benzen 4% benzen 1%
olej napędowy siarka 500 ppm* siarka 350 ppm*

(*) Części na milion .

Podział benzyny :

UWAGA : w drodze wyjątku i w przypadku krajów, które złożyły uzasadnione zamówienie przed 31/08/1999 możliwa będzie dostawa benzyny superołowiowej, uzgodniona przez komisję, aż do 01/2005 .

4 - EOBD

4 - 1 - WSTĘP

Eobd (european on board diagnosis) jest przepisem europejskim towarzyszącym normie euro 3 .

Eobd ma na celu zasygnalizowanie kierowcy za pośrednictwem kontrolki diagnostycznej silnika każdego przekroczenia progu jeśli chodzi o emisję zanieczyszczeń .

Obd jest programem nadzorującym zintegrowanym z kalkulatorem sterowania silnika, spełnia dwie podstawowe funkcje :

4 - 2 - ELEMENTY NADZOROWANE

Kalkulator nadzoruje stale główne elementy kontroli emisji : .

A) Benzyna :

B) Diesel :

4 - 3 - PROGI WYKRYWANIA

Progi wykrywania ustalane są oddzielnie do każdego środka zanieczyszczającego .

W przypadku przekroczenia przepisowego progu (usterka), kontrolka diagnostyczna silnika zapala się, błąd zostaje zapamiętany .

4 - 4 - ZAPALENIE SIĘ KONTROLKI DIAGNOSTYCZNEJ SILNIKA (EOBD)

Kontrolka diagnostyczna silnika informuje o usterce jednego z elementów składowych lub systemu odpowiadającego za emisję spalin, gdy usterka ta powoduje wzrost emisji spalin, których poziom przekracza przepisowe granice .

Wypadanie zapłonu mogące spowodować zniszczenie katalizatora powoduje migotanie kontrolki diagnostycznej silnika .

Kontrolka diagnostyczna silnika używana jest wyłącznie wtedy, gdy istnieje ryzyko zniszczenia silnika lub zagrożenie dla osób znajdujących się w samochodzie .

Zapalenie następuje pod koniec 3 następujących po sobie cykli jazdy (1cykl to rozruch silnika, faza jazdy, podczas której wykryta zostaje jakaś nieprawidłowość, a następnie wyłączenie silnika) .

Wygaszenie kontrolki diagnostycznej silnika po 3 kolejnych cyklach prowadzenia, podczas których system nadzorujący, odpowiedzialny za aktywację nie wykrywa już nieprawidłowości; błąd staje się błędem na czasowym .

Kalkulator może wykasować błąd przejściowy, jeżeli przez 40 cykli ogrzewania, błąd się nie powtórzył .

Cykl ogrzewania jest to czas pracy pojazdu, wystarczający do tego, aby temperatura silnika wzrosła przynajmniej do licząc od rozruchu silnika i aby osiągnęła temperaturę minimalną, wynoszącą 22 o .

Błędy przejściowe są wymazywane przy pomocy przyrządu diagnostycznego DIAG 2000 .

4 - 5 - DOSTĘP DO KODÓW BŁĘDÓW EOBD

Dostęp do zapamiętanych kodów błędów jest otwarty dla specjalisty, wyposażonego w znormalizowany przyrząd diagnostyczny nazywany SCANTOOL którego kalkulator umożliwia dialog .

Dostęp do trybów diagnostycznych jest następny :

4 - 6 - WYKASOWANIE KODÓW BŁĘDÓW KONSTRUKTORA I EOBD

W przypadku wszystkich kalkulatorów, odpowiadających wymogom normy dotyczącej emisji spalin L4 należy poinformować serwis posprzedażny o każdym żądaniu wykasowania zapamiętanych kodów błędów .

Sygnatura ta jest tego samego rodzaju, co przechowana w strefie identyfikacyjnej kalkulatora podczas teleładowania .

Informacje te są wizualizowane przy pomocy przyrządu diagnostycznego w porządku historycznym :

Całkowity licznik liczby napraw : Informacja ta jest przydatna, gdyż pozwala na sprawdzenie liczby wykonanych napraw .

Typ wymazania : Informacja ta pozwala na sprawdzenie typu przyrządu, którym wykonano wymazanie kodów błędów, a więc na dowiedzenie się, czy naprawa została wykonana w sieci, czy w warsztacie niezależnym .

5 - WNIOSEK

Dyrektywa 98/69 może się zmienić w trakcie roku 2000 .

Niektóre punkty są nadal dyskutowane, zwłaszcza funkcja eobd w przypadku pojazdów zasilanych gazem gpl, gnv) jak również rejestrowanie przebytego kilometrażu od zapalenia się kontrolki diagnostycznej .

Przyszła norma EURO 4 wchodząca w życie od 01/2005 narzuci jeszcze ostrzejsze pomiary (przykład: cykl pomiarów środków zanieczyszczających w niskiej temperaturze -7°C) .