B1KG04K1 - 206 SILNIK DW10TD

DEMONTAŻ/MONTAŻ ZAWÓR EGR

1 - DEMONTAŻ


Zdemontować stylizowaną osłonę silnika .

Zdemontować złączkę (1) .

Odłączyć przewód (2) .

Zdemontować śruby (3) .

Odłączyć opaskę (4) .

Zdemontować :

Zachować uszczelkę .

2 - MONTAŻ

Regularnie wymieniać :

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .

Dokręcić :