B2BB0EK1 - 206 SKRZYNIA BIEGÓW BE4

ODPOWIETRZANIE STEROWANIA HYDRAULICZNEGO SPRZĘGŁA

1 - IDENTYFIKACJA


(1)Zbiornik płynu hamulcowego .

(2) Pompa wysprzęgnika sterowania hydraulicznego .

(3) Pedał sprzęgła .

(4) Wysprzęgnik sterowania hydraulicznego .

(5) Śruba odpowietrzająca .

2 - ODPOWIETRZANIE

KONIECZNIE : stosować wyłącznie nowy płyn hamulcowy, nie emulgowany; unikać wprowadzenia jakichkolwiek zanieczyszczeń do układu hydraulicznego .

Używać wyłącznie homologowanych i zalecanych płynów hydraulicznych : DOT4 .

KONIECZNIE : nie używać przyrządu do automatycznego odpowietrzania (ryzyko zemulgowania płynu w układzie) .


SILNIK DW8 SILNIK DW8B SILNIK DW10TD

Zdemontować stylizowaną osłonę silnika (Silnik) .

WSZYSTKIE TYPY

Zdemontować zespół filtr powietrza/złączki (8) .


Napełnić maksymalnie zbiornik płynu hamulcowego (1) .

Manewrować zbiornikiem, aby usunąć uwięzione pęcherze powietrza .

Napełnić maksymalnie zbiornik płynu hamulcowego (1) .

UWAGA : istnieje możliwość wykonania 12 manewrów pedałem sprzęgła zanim trzeba będzie uzupełnić poziom płynu .


Podłączyć przezroczysty przewód (10) do śruby odpowietrzającej (5) i połączyć ze słoikiem (11) umieszczonym niżej niż siłownik wysprzęgający (4) .

Uformować syfon (12) przeginając do góry przezroczysty przewód (10), którego koniec dotyka dna słoika .

Odkręcić śrubę odpowietrzającą (5) .


Ręcznie szybko wciskać i odpuszczać pedał sprzęgła (3) na całej długości skoku, powtarzając te czynności 12 razy (1 wciśnięcie i odciśnięcie na sekundę) .

Po ostatniej operacji pozostawić pedał sprzęgła (3) wciśnięty do oporu .

Zakręcić śrubę odpowietrzającą (5) .

Przestawić pedał sprzęgła (3) w górne położenie spoczynkowe .

Od nowa : Napełnić maksymalnie zbiornik płynu hamulcowego (1) .

Odkręcić śrubę odpowietrzającą (5) .

Ręcznie szybko wciskać i odpuszczać pedał sprzęgła (3) na całej długości skoku, powtarzając te czynności 12 razy (1 wciśnięcie i odciśnięcie na sekundę) .

Po ostatniej operacji pozostawić pedał sprzęgła (3) wciśnięty do oporu .

Zakręcić śrubę odpowietrzającą (5) .

Przestawić pedał sprzęgła (3) w górne położenie spoczynkowe .

Uzupełnić płyn hamulcowy do oznaczenia maxi na zbiorniku .

Wykonać kolejno 40 szybkich wysprzęgleń (1 wciśnięcie i odciśnięcie na sekundę) .

Włączyć silnik .

Zaciągnąć ręczny hamulec postojowy .

Włączyć bieg .


Sprawdzić, czy początek poślizgu mechanizmu dociskowego występuje w położeniu (x), mniejszym lub równym 35 mm (Wartość X podana jest orientacyjnie) .

Jeżeli jest inaczej : Powtórzyć operację odpowietrzania .

Moment(y) dokręcania :