B2BG14K1 - 206 SKRZYNIA BIEGÓW MA

DEMONTAŻ/MONTAŻ LINKA STEROWANIA SPRZĘGŁEM

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


[1] Szczypce do opasek CLIC (-).0172 .

2 - DEMONTAŻ

SILNIK TU1JP SILNIK TU3JP OCZYSZCZANIE (CEE 95)


Zdemontować :

SILNIK TU5JP OCZYSZCZANIE (CEE 95)


Zdemontować :


WSZYSTKIE TYPY

Ciągnąć za linkę sterowania sprzęgłem aby ją wymontować z dźwigni sprzęgłowej .


UWAGA : jeżeli jest to niemożliwe (mechanizm systemu automatycznie kasującego luz jest zablokowany) poluźnić śrubę (3) stwarzając minimalny luz na pedale sterowania sprzęgłem .


Zdemontować (W wyznaczonym porządku) :


Zdemontować uchwyt (6) pedału sterowania sprzęgłem .

KIEROWNICA Z PRAWEJ STRONY


Odsunąć spinki (7) .


Odsunąć zbiornik wyrównawczy .


Zdemontować nakrętki (8) .


WSZYSTKIE TYPY

Za pomocą śrubokręta (B), nacisnąć na i zdemontować linkę sterowania sprzęgłem .

Zdemontować linkę sterowania sprzęgłem .

3 - MONTAŻ


Posmarować powierzchnię dociskową podkładki TOTAL N3945 smarem wielofunkcyjnym (C) w .

Posmarować smarem (ESSO NORVA 2734) uchwyt (5) .

Posmarować pastą montażową do opon korek (D) i korek (6) w (E) .

KONIECZNIE : nie używać smaru .

Zdemontować linkę sterowania sprzęgłem w belce poprzecznej przegrody czołowej .

KIEROWNICA Z PRAWEJ STRONY


Dokręcić nakrętki (7) na 1 danm .


Zamknąć spinki (8) jedna z nich na tulei (9) .

WSZYSTKIE TYPY

Kontynuować operacje montażu w kolejności odwrotnej do czynności demontażowych .

Wykonać kilka załączeń i włączeń sprzęgła od jednego do drugiego oporu odbojnika .

Sprawdzać i wyregulować jeżeli to niezbędne położenie pedału (Odnieść się do odpowiedniej gamy) .


Przed zamontowaniem filtra powietrza, sprawdzić obecność i odpowiednie umieszczenie następujących elementów :

Kontynuować operacje montażu w kolejności odwrotnej do czynności demontażowych .