B2CB36K1 - 206 AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW AL4

INFORMACJE OGÓLNE (AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW)

1 - HOLOWANIE

Podczas holowania, podnieść koła napędzające, ponieważ smarowanie skrzyni biegów odbywa się tylko podczas pracy silnika .

Holowanie z kołami napędzającymi na ziemi jest jednak możliwe, ale tylko w wyjątkowych przypadkach .

KONIECZNIE : przestrzegać następujących zaleceń .

Holowanie :

2 - NAPRAWY/ELEMENTÓW MECHANICZNYCH

Smarowanie skrzyni biegów jest zapewnione tylko w czasie pracy silnika .

Podczas prowadzenia :

Nie wolno w żadnym wypadku kłaść nie zabezpieczonej skrzyni na ziemi .

Przy podnoszeniu, obracaniu, trzymaniu lub przesuwaniu skrzyni biegów nie używać przyłączy jako uchwytów .

Koniecznie założyć trzpień podtrzymujący konwerter, gdy automatyczna skrzynia biegów jest zdemontowana .

Wyjąć trzpień bezpośrednio przed zetknięciem automatycznej skrzyni biegówz silnikiem .

Podczas napraw wewnątrz skrzyni biegów, zachować wszelkie konieczne środki gwarantujące utrzymanie czystości .

3 - NAPRAWY/ELEKTRYCZNOŚĆ

Nie rozłączać :

Przed ponownym podłączeniem złącza, sprawdzić :

W trakcie kontroli elektrycznych :

4 - TRYB AWARYJNY

KONIECZNIE : podczas jazdy w trybie awaryjnym (automatyczna skrzynia biegów jest zablokowana na 3 przełożeniu hydraulicznym) nie wolno przekraczać prędkości 100 km/godz. .