B2CB3DK1 - 206 SKRZYNIA BIEGÓW BE4

IDENTYFIKACJA MOMENTÓW DOKRĘCANIA STEROWANIE SKRZYNI BIEGÓW

1 - IDENTYFIKACJA


(1) Drążek zmiany biegów (Przegub kulisty 10) .

(2) Przeniesienie układu sterowania (Przegub kulisty 10) .

(3) Łącznik wyboru .

(4) Łącznik zmiany biegów .

(5) Łącznik reakcyjny .

(6) Kabłąk (Przegub kulisty 10) .

(7) Dźwignia wyboru (Przegub kulisty 10) .

(8) Dźwignia zmiany biegów (Przegub kulisty 13) .

2 - MOMENT(Y) DOKRĘCANIA

Mocowanie dźwigni zmiany biegów do drążka zmiany biegów : 0.8 danm .

Oś (A) przeniesienia sterowania skrzyni biegów : 3 danm + Preparat blokady śrub "frein filet" .

Mocowanie (B) kabłąka na skrzyni biegów : 1.5 danm .

Posmarować osie i przeguby smarem ESSO NORVA 275 .