B2CF07K1 - 206 AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW AL4

REGULACJA PŁYTKA KULEK ŁOŻYSKOWYCH

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


[1] Śruba blokująca (-).0338-M1 .

[2] Podkładka regulująca płytki kulek łożyskowych (-).0338-M2 .

2 - NAPRAWA


Wstępne warunki :

Umieścić dźwignię wyboru w położeniu 2 (A) .

Zdemontować śrubę (1) .

Odblokować śrubę (2) .


Założyć narzędzia [1]-[2] .

Po prawidłowym ustawieniu płytki kulek łożyskowych na wycinku kulek (B), zablokować przyrząd [2] przy pomocy przyrządu [1] .

Dokręcić śrubę (2) na 0,8 danm .

Zdemontować przyrządy [1]-[2] .

Zamontować śrubę (1) ; Moment dokręcania : 0,8 danm .

Sprawdzić wytrzymałość blokady na dŒwigni zmiany biegów .

KONIECZNIE : upewnić się, czy sterowanie wybieraniem prędkości działa prawidłowo we wszystkich położeniach; nie powinno być nad-skoku dŒwigni w położeniu 2 ; wykonać regulację stycznika wielofunkcyjnego .