B2CG51K1 - 206 SKRZYNIA BIEGÓW MA

DEMONTAŻ WAŁ SPRZĘGŁOWY, WAŁ GŁÓWNY ORAZ MECHANIZM RÓŻNICOWY

1 - CZYNNOŚCI WSTĘPNE

Demontaż wykładzin osprzętu i połączeń skrzyni biegów .

Demontaż obudowy skrzyni biegów .

2 - DEMONTAŻ


Zdemontować :


Wyciągnąć oś widełek (4) biegu wstecznego (nacisnąć delikatnie na widełki, aby zwolnić oś) .


Zdemontować widełki biegu wstecznego (5) .


Wrzucić 2 bieg .

UWAGA : usunąć na zewnątrz skrzyni biegów kołek (6) mocujący wybierak zmiany biegów .

Usunąć kołek (6) osi zmiany biegów .

Zachować kołek (6) .


Zdemontować :


Zdemontować klucz wewnętrznej blokady (11) .


Zdemontować zespół wału sprzęgłowego, wału głównego, widełek oraz osi .


UWAGA : dopasowanie płytki pośredniej oraz obudowy sprzęgła musi być zachowane .

Zdemontować śruby mocujące płytki pośredniej (12) .

Odkleić i zdemontować płytkę pośrednią (12) .


Zdemontować :

3 - OPERACJE UZUPEŁNIAJĄCE

UWAGA : przestrzegać warunków czyszczenia i ponownego montażu .

Montaż :

Zestawianie : Skrzynia biegów .