B2CG52K1 - 206 SKRZYNIA BIEGÓW MA

DEMONTAŻ - POKRYCIE WAŁ SPRZĘGŁOWY

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


oznaczenie oznaczenie wyrazowe symbol handlowy symbol handlowy
[1] ściągacz uniwersalny FACOM U53T


oznaczenie oznaczenie wyrazowe symbol handlowy symbol handlowy
[2] przyrząd do montażu sprężynującego pierścienia zabezpieczającego wału sprzęgłowego (-).0317-AK 8.0313T-M
[3] przyrząd do montażu łożysk wału sprzęgłowego (-).0317-F 7.101T-F

2 - CZYNNOŚCI WSTĘPNE

Demontaż : Skrzynia biegów .

Demontaż : Obudowa skrzyni biegów .

Demontaż : Wał sprzęgłowy, wał główny oraz mechanizm różnicowy .

3 - DEMONTAŻ


Ściągnąć łożysko (3) od strony koła zębatego 4 biegu .


Ściągnąć łożysko (4) od strony koła zębatego 1 biegu .

4 - ZESTAWIANIE

UWAGA : demontowane łożyska powinny być systematycznie wymieniane ; oliwić części w miarę postępowania montażu ; upewnić się, czy powierzchnie wałka są w doskonałym stanie (brak uderzeń, zarysowań) ; przestrzegać odpowiedniego dopasowania, kierunku montażu, wzajemne położenie części ponownie używanych oznaczonych przy demontażu ; używać czystych części i bez wad .


Zamontować nowe łożysko (4) od strony koła zębatego pierwszego biegu .


Zamontować nowe łożysko (3) od strony koła zębatego czwartego biegu .

UWAGA : skierować przewężenie (A) łożyska do góry .

5 - OPERACJE UZUPEŁNIAJĄCE

UWAGA : przestrzegać warunków czyszczenia i ponownego montażu .

Montaż : Wał sprzęgłowy, wał główny oraz mechanizm różnicowy .

Montaż : Obudowa skrzyni biegów .

Zestawianie : Skrzynia biegów .