B2CG53K1 - 206 SKRZYNIA BIEGÓW MA

DEMONTAŻ - MONTAŻ WYKŁADZIN OSPRZĘTU I POŁĄCZEŃ WAŁEK GŁÓWNY

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


oznaczenie oznaczenie wyrazowe symbol handlowy symbol handlowy
[1] ściągacz uniwersalny FACOM U53T


oznaczenie oznaczenie wyrazowe symbol handlowy symbol handlowy
[2] przyrząd do montażu łożyska wału głównego od strony 4 (-).0317-B 7.101T-B
[3] przyrząd do usuwania pierścienia oporowego (-).0317-P 4508T-V
[4] podkładka rozpórki (-).0317-Q 4508T-U
[5] przyrząd do montażu łożyska wału głównego od strony pierwszego (-).0317-E 7.101T-E
[6] przyrząd do montażu sprężynujących pierścieni zabezpieczających wału głównego (-).0317-R 4508-T.T

2 - CZYNNOŚCI WSTĘPNE

Demontaż : Skrzynia biegów .

Demontaż : Obudowa skrzyni biegów .

Demontaż : Wał sprzęgłowy, wał główny oraz mechanizm różnicowy .

3 - DEMONTAŻ


Zdemontować łożysko (3) przy pomocy ściągacza [1] .


Zdemontować :

UWAGA : nie odłączać synchronizatora (7), aby uniknąć wyrzucenia kul i sprężyn .


Zdjąć pierścień oporowy (9) przy pomocy przyrządu [3] .


Zdemontować :

UWAGA : nie odłączać synchronizatora (14), aby uniknąć wyrzucenia kul i sprężyn .


Zdemontować łożysko (20) .

4 - POKRYCIE

UWAGA : demontowane łożyska powinny być systematycznie wymieniane; oliwić części w miarę postępowania montażu; upewnić się, czy powierzchnie wałka są w doskonałym stanie (brak uderzeń, zarysowań); przestrzegać oznaczeń dopasowujących zrobionych podczas demontażu; używać czystych części i bez wad .


Zamontować nowe łożysko (20) przy pomocy przyrządu [5] oraz rozpórki [4] .


Zamontować :


UWAGA : umieścić występy (A) pierścieni na sworzniach (B) synchronizatorów (14) i (7) .

Zamontować :


UWAGA : nie opierać o końcówkę do smarowania i nie przekraczać 2 ton na ograniczniku .

Zamontować nowe łożysko (3) przewężeniem (E) w górę .

5 - OPERACJE UZUPEŁNIAJĄCE

UWAGA : przestrzegać warunków czyszczenia i ponownego montażu .

Montaż : Wał sprzęgłowy, wał główny oraz mechanizm różnicowy .

Montaż : Obudowa skrzyni biegów .

Montaż wykładzin osprzętu i połączeń : Skrzynia biegów .