B2CG54K1 - 206 SKRZYNIA BIEGÓW MA

DEMONTAŻ - POKRYCIE SYNCHRONIZATORY

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


oznaczenie oznaczenie wyrazowe symbol handlowy symbol handlowy
[1] pierścień łączący synchronizatora (-).0317-AA (-).0317-AA
[2] korek do montażu uszczelniaczy na wylocie lewego mostu (-).0317-T 7.114-T.W

2 - CZYNNOŚCI WSTĘPNE

Demontaż : Skrzynia biegów .

Demontaż : Obudowa skrzyni biegów .

Demontaż : Wał sprzęgłowy, wał główny oraz mechanizm różnicowy .

Demontaż : Wał główny .

3 - IDENTYFIKACJA SYNCHRONIZATORÓW

3 - 1 - KLASYCZNY SYNCHRONIZATOR : PIERWSZE/DRUGIE


(1) Tuleja .

(2) Piasta .

(3) Kula .

(4) Sprężyna .

(5) Sworzeń .

3 - 2 - SYNCHRONIZATOR PIERWSZEGO/DRUGIEGO BIEGU Z UZBROJENIEM OBOJĘTNYM


(6) Tuleja .

(7) Piasta .

(8) Kula .

(9) Sworzeń .

(10) Gniazdo kuli .

(11) Sprężyna .

3 - 3 - KLASYCZNY SYNCHRONIZATOR : TRZECIE/CZWARTE/PIĄTE


(12) Tuleja .

(13) Piasta .

(14) Kula .

(15) Sprężyna .

(16) Sworzeń .

4 - DEMONTAŻ

KONIECZNIE : przed demontażem oznaczyć położenie piasty w stosunku do tulei w przypadku ich ponownego użycia .

Oddzielić w naczyniu tuleję od piasty, aby ułatwić wyjęcie kul, sprężyn oraz sworzni .

5 - POKRYCIE

5 - 1 - KLASYCZNY SYNCHRONIZATOR : PIERWSZE/DRUGIE


Kierunek montażu synchronizatora pierwszego/drugiego biegu, przewężenie (A) na piaście ustawione w tę samą stronę co gniazdo (B) widełek na tulei .


Podczas montażu wykładzin osprzętu i połączeń przestrzegać :

Połączyć obydwie części .


Dla każdego z trzech przyrządów :

5 - 2 - SYNCHRONIZATOR PIERWSZEGO/DRUGIEGO BIEGU Z UZBROJENIEM OBOJĘTNYM


Kierunek montażu synchronizatora pierwszego/drugiego biegu, przewężenie (E) na piaście ustawione w tę samą stronę co gniazdo (F) widełek na tulei .

Przestrzegać oznaczeń, wykonanych podczas demontażu .


Ustawić wcięcie (G) piasty (7) na przeciw otworu nr 1 przyrządu [1] .


Zamontować :


Przy pomocy przyrządu do usuwania kołków, nacisnąć na gniazdo kuli (10) .

Umieścić sworzeń na swoim miejscu (9) .


Wprowadzić kulę (8) do otworu .

Nacisnąć na kulę (8) używając przyrządu do usuwania kołków .

Obrócić piastę w przyrządzie :

Założyć pozostałe dwa elementy .

KONIECZNIE : zachować kolejność określoną numerami, wygrawerowanymi na przyrządzie [1] .


Zamontować :


Przytrzymując przyrząd [1] na tulei, wprowadzić piastę używając przyrządu [2] .

Zdemontować przyrządy .

5 - 3 - KLASYCZNY SYNCHRONIZATOR : TRZECIE/CZWARTE/PIĄTE


Kierunek montażu synchronizatora trzeciego/czwartego biegu, przewężenie (H) na piaście ustawione w przeciwległą stronę do gniazda (I) widełek na tulei .


Kierunek montażu synchronizatora 5 biegu, piasta jest symetryczna, nie ma specjalnego ustawienia w stosunku do tulei .


Podczas montażu wykładzin osprzętu i połączeń przestrzegać :

Połączyć obydwie części .


Dla każdego z trzech przyrządów :

6 - OPERACJE UZUPEŁNIAJĄCE

UWAGA : przestrzegać warunków czyszczenia i ponownego montażu .

Zestawianie : Wał główny .

Montaż : Wał sprzęgłowy, wał główny oraz mechanizm różnicowy .

Montaż : Obudowa skrzyni biegów .

Zestawianie : Skrzynia biegów .