B2CG55K1 - 206 SKRZYNIA BIEGÓW MA

DEMONTAŻ-MONTAŻ WYKŁADZIN OSPRZĘTU I POŁĄCZEŃ STEROWANIE SKRZYNI BIEGÓW

1 - CZYNNOŚCI WSTĘPNE

Demontaż : Skrzynia biegów .

Demontaż : Obudowa skrzyni biegów .

Demontaż : Wał sprzęgłowy, wał główny oraz mechanizm różnicowy .

2 - IDENTYFIKACJA OSI I WIDEŁEK


(1) Widełki : Pierwsze/Drugie .

(2) Widełki : Trzecie/Czwarte .

(3) Widełki : Piąte .

(4) Widełki biegu wstecznego .

(5) PrzekaŒnik sterowania widełek biegu wstecznego .

(6) Oś widełek trzeciego/czwartego biegu .

(7) Oś widełek 5 biegu oraz przekaŒnika biegu wstecznego .

(8) Sprężyna hamulca biegu wstecznego .

(9) Sprężynujący pierścień podtrzymujący sprężynę hamulca biegu wstecznego .

(A) Zabierak sterowania widełek pierwszego/drugiego biegu .

(B) Występ uruchamiający widełki biegu wstecznego .

(C) Zabierak widełek 5 biegu oraz przekaŒnika biegu wstecznego .

3 - DEMONTAŻ OSPRZĘTU I POŁĄCZEŃ WIDEŁEK PIERWSZEGO/DRUGIEGO BIEGU - PRZEKAŒNIK BIEGU WSTECZNEGO


UWAGA : oś oraz przekaŒnik biegu wstecznego są razem nawiercone, ich dopasowanie należy zachować .

Zdemontować :

Oddzielić oś przekaŒnika sterowania biegiem wstecznym .

4 - MONTAŻ OSPRZĘTU I POŁĄCZEŃ WIDEŁEK PIERWSZEGO/DRUGIEGO BIEGU-PRZEKAŒNIK BIEGU WSTECZNEGO


UWAGA : oś oraz przekaŒnik biegu wstecznego są razem nawiercone, ich dopasowanie należy zachować .

Połączyć oś przekaŒnika sterowania oraz widełki pierwszego/drugiego biegu .

Przestrzegać ustawienia zabieraków sterowania (D) i (E) oraz przekaŒnika biegu wstecznego (1) .

Zamontować :

5 - OPERACJE UZUPEŁNIAJĄCE

UWAGA : przestrzegać warunków czyszczenia i ponownego montażu .

Montaż : Wał sprzęgłowy, wał główny oraz mechanizm różnicowy .

Montaż : Obudowa skrzyni biegów .

Montaż wykładzin osprzętu i połączeń : Skrzynia biegów .