B2CG56K1 - 206 SKRZYNIA BIEGÓW MA

DEMONTAŻ-POKRYCIE MECHANIZM RÓŻNICOWY

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


oznaczenie oznaczenie wyrazowe symbol handlowy symbol handlowy
[1] podkładka oporowa do ściągania łożysk mostu (-).0317-JZ 4508T-J'
[2] przyrząd do montażu łożysk mostu (-).0317-D 7.101T-D


oznaczenie oznaczenie wyrazowe symbol handlowy symbol handlowy
[3] ściągacz uniwersalny FACOM
U53T + U53K
4108-T

2 - CZYNNOŚCI WSTĘPNE

Demontaż : Skrzynia biegów .

Demontaż : Obudowa skrzyni biegów .

Demontaż : Wał sprzęgłowy, wał główny oraz mechanizm różnicowy .

3 - IDENTYFIKACJA MECHANIZMÓW RÓŻNICOWYCH

3 - 1 - MECHANIZM RÓŻNICOWY : ŚREDNICA 68 MM


Mechanizm różnicowy o średnicy 68 mm posiada żebra (a) w tylnej części modułu .

Średnica 68 mm odpowiada średnicy z zakresu modyfikacji kół centralnych .

3 - 2 - MECHANIZM RÓŻNICOWY : ŚREDNICA 77 MM


Mechanizm różnicowy o średnicy 77 mm nie posiada żeber z tyłu modułu .

Średnica 77 mm odpowiada średnicy z zakresu modyfikacji kół centralnych .

4 - DEMONTAŻ

4 - 1 - MECHANIZM RÓŻNICOWY : ŚREDNICA 68 MM


Zdemontować :

4 - 2 - MECHANIZM RÓŻNICOWY : ŚREDNICA 77 MM


Zdemontować :

4 - 3 - DEMONTAŻ (CIĄG DALSZY)


Zdemontować śrubę obrotomierza (12) .


UWAGA : czuwać nad odpowiednim dopasowaniem zewnętrznych pierścieni w przypadku ponownego użycia łożysk .

Ściągnąć łożyska (13) .

5 - POKRYCIE

UWAGA : demontowane łożyska powinny być systematycznie wymieniane .


Zamontować :

5 - 1 - MECHANIZM RÓŻNICOWY : ŚREDNICA 68 MM


Zamontować kosz cierny (5) kryzą (A) od strony śruby obrotomierza .


Zamontować :

5 - 2 - MECHANIZM RÓŻNICOWY : ŚREDNICA 77 MM


Zamontować centrownik planetarny (11) w gnieŒdzie, z przeciwległej strony koła koronowego (przykleić na smar) .


Zamontować :

5 - 3 - ZESTAWIANIE (CIĄG DALSZY)


Obrócić satelity .

Przeprowadzić oś (7) poprzez moduł i satelity .

Wpiąć pierścień oporowy (6) do modułu .

6 - OPERACJE UZUPEŁNIAJĄCE

UWAGA : przestrzegać warunków czyszczenia i ponownego montażu .

Montaż : Wał sprzęgłowy, wał główny oraz mechanizm różnicowy .

Montaż : Obudowa skrzyni biegów .

Montaż wykładzin osprzętu i połączeń : Skrzynia biegów .