B2CG58K1 - 206 SKRZYNIA BIEGÓW MA

MONTAŻ WAŁ SPRZĘGŁOWY, WAŁ GŁÓWNY ORAZ MECHANIZM RÓŻNICOWY

1 - CZYNNOŚCI WSTĘPNE

Montaż wykładzin osprzętu i połączeń : Obudowa sprzęgła .

2 - MONTAŻ

KONIECZNIE : wyczyścić otwory na gwinty obudowy sprzęgła za pomocą gwintownika, a gwinty używanych śrub przy pomocy gwintownicy .


Zamontować :


Posmarować powierzchnię styku płytki pośredniej (4) oraz obudowy sprzęgła E12 .

Wprowadzić widełki wybieraka w przejście (A) płytki pośredniej .

Zamontować płytkę pośrednią .

UWAGA : nie wzmocnione skrzynie biegów, których płytka pośrednia zamocowana jest seryjnie przez 9 śrub, należy montować za pomocą 11 śrub w serwisie posprzedażnym .

Zamontować śruby i dokręcić je na 5 danm .

UWAGA : po dokręceniu śrub płytki usunąć nadmiar kleju z gniazda łożysk oraz otworów osi widełek .


Wprowadzić widełki na tuleje synchronizatorów .

Połączyć wał główny z wałem sprzęgłowym .

Zamontować zespół w obudowie .


Wprowadzić wybierak zmiany biegów (5) do kluczyka blokady (6) .


Pierwszy montaż :


Drugi montaż :


Zamontować :


UWAGA : wybierak zmiany biegów oraz oś są wspólnie nawiercone, należy zachować ich dopasowanie .

Zamocować wybierak z nowym pełnym, rowkowanym kołkiem (11) .


Umieścić widełki biegu wstecznego (12) w uchwycie .


Nacisnąć lekko na widełki biegu wstecznego (12) i wprowadzić oś (13) aż do oporu .


Zamontować :

UWAGA : obrócić oś wokół jej osi, aż występ (F) znajdzie się w gnieŒdzie .

KONIECZNIE : w przypadku skrzyń biegów, wyposażonych w hamulec biegu wstecznego, sprawdzić obecność sprężynującego pierścienia zabezpieczającego (17) oraz sprężyny (18) hamulca biegu wstecznego na osi widełek pierwszego/drugiego biegu .

3 - OPERACJE UZUPEŁNIAJĄCE

UWAGA : przestrzegać warunków czyszczenia i ponownego montażu .

Montaż : Obudowa skrzyni biegów .

Montaż wykładzin osprzętu i połączeń : Skrzynia biegów .