B2CG6UK1 - 206 SKRZYNIA BIEGÓW MA

DEMONTAŻ/MONTAŻ SKRZYNIA BIEGÓW

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


[1] Przyrząd do wypinania przegubów 10 : (-).0216 G1 .

[2] Przyrząd do wypinania przegubów 13 : (-).0216 G2 .

[3] Szczypce do opasek CLIC (-).0172 .


[4] Łańcuch(y) .

[5] Łączniki .

[6] Żuraw warsztatowy .


[7] Poprzeczna belka podtrzymująca zespół napędowy (-).0009 Z .


[8] Zatrzask pokrywy silnika (-).1347 C .

2 - DEMONTAŻ

Ustawić pokrywę silnika w położeniu garażowym przy pomocy przyrządu [8] .

Ustawić samochód na podnośniku z dwiema kolumnami (Aby ułatwić operację) .

SILNIK TU1JP SILNIK TU3JP OCZYSZCZANIE (CEE 95)


Zdemontować :

SILNIK TU5JP OCZYSZCZANIE (CEE 95)


Zdemontować :


WSZYSTKIE TYPY

Zdemontować :


Pociągnąć za linkę sterowania sprzęgłem żeby wyjąć ją z dźwigni sterującej .


UWAGA : jeżeli nie jest to możliwe (mechanizm systemu automatycznej kompensacji luzu zablokowany) poluzować śruby (4) by stworzyć minimalny luz na pedale sprzęgłem .


Zdemontować (W wyznaczonym porządku) :


Zdemontować :


Zdemontować :


Wypiąć łączniki przy pomocy narzędzi [1]-[2] .

Unieść pojazd .

Zdemontować półosie .


Zdemontować śrubę (13) .

Opuścić pojazd .


Zamontować : Przyrządy [3], [4], [5], [6] .

Zawiesić skrzynię biegów na (B) .


Zdemontować :


Zdemontować spinkę (16) .


Zdemontować :

3 - MONTAŻ


Sprawdzić :

Wymienić uszczelki na wyjściu mechanizmu różnicowego (Odnieść się do odpowiedniej gamy) .

Nałożyć cienką warstwę MOLYKOTE BR2 PLUS na prowadnicę łożyska oporowego .

UWAGA : nie smarować rowków wału sprzęgłowego skrzyni biegów .


Zamontować :

Odciążyć elastyczną poduszkę przy pomocy poprzecznej belki podtrzymującej zespół napędowy .

Ponownie wstawić elastyczną podkładkę do oporu na wsporniku .

Zamontować śruby (21) : Moment dokręcania : 3 danm .

Zdemontować przyrządy [3], [4], [5], [6] .


Posmarować powierzchnię dociskową podkładki smarem wielofunkcyjnym TOTAL N3945 w (C) .

Posmarować pastą montażową do opon korek (6) w (D) .

KONIECZNIE : nie używać smaru .

Zamontować linkę sterowania sprzęgłem .

Wykonać kilka załączeń i włączeń sprzęgła od jednego do drugiego oporu odbojnika .

Sprawdzić :

Zamontować rozrusznik : Moment dokręcania : 2.2 danm .

Kontynuować operacje montażu w kolejności odwrotnej do czynności demontażowych .


Przed zamontowaniem filtra powietrza, sprawdzić obecność i odpowiednie umieszczenie następujących elementów :